2015 Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

 

 

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

16 Şubat 2015

 

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2015 yılı içinde Olağan Mali Genel Kurul düzenlenmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir.

Buna Göre, Olağan Mali Genel Kurulumuzun 03 Mart 2015 Salı günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Mart 2015 Çarşamba günü saat 16.00’da Seyhan Oteli Koza Salonu ’nde yapılmasını kararlaştırmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak olan Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.   Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

4.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5.   Vakfın 2014 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve onanması

6.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

7.   “Mütevelli Heyete asil üye kabul etmek” yetkisinin Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hakkındaki Vakıf Senedi değişikliği yapılması

8.  Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

9.Mütevelli Heyet üyeliklerine yeni Üyelerin kabulü

10.Aidatını ödemeyen aidatını kaybetmiş üyelerin, üyeliklerinin düşürülmesi

 

11. Öneriler ve Dilekler.

Facebookta Paylaş