OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

 

 

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

15 MART 2017

 

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2017 yılı içinde Olağan Mali Genel Kurul düzenlenmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir.

Buna Göre, Olağan Mali Genel Kurulumuzun 30 Mart 2017 PERŞEMBE günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mart 2017 CUMA günü saat 16.00’da SANAYİ ODASI TOPLANTI Salonu’nda yapılmasını kararlaştırmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak olan Mali Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.   Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

4.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5.   Vakfın 2016 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve onanması

6.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

7. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

 

8.   Öneriler ve Dilekler.

Facebookta Paylaş