2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

10 Mart 2014

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2014 yılı Mart ayı içinde Mütevelli Heyet toplantısı yapmamız gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı aynı gündemle yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 2014 yılı Mütevelli Heyeti toplantısının 27 Mart 2014 Perşembe günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Mart 2014 Cuma günü saat 16.00’da Seyhan Oteli’nde yapılmasını kararlaştırmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak olan Vakfımız Mütevelli Heyet toplantısına katılımınızı bekler, saygılar sunarız. 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu 

GÜNDEM

1.       Açılış ve saygı duruşu

2.       Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

3.       Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

4.       Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.       Vakfın 2013-2014 dönemi mali bilançosunun okunması

6.       Denetim Kurulu raporunun okunması

7.   Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu       üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

8.       2014 - 2016 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi

9.       2014 - 2016 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi

10.   “Mütevelli Heyete asil üye kabul etmek” yetkisinin Mütevelli Heyetten alınarak Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hakkındaki Vakıf Senedi değişikliği yapılması

11.   Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

 

12.   Öneriler ve Dilekler.

Facebookta Paylaş