2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

 

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

03 MART 2020

 

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2020 yılı içinde Olağan Genel Kurul düzenlenmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir.

Buna Göre, Olağan Genel Kurulumuzun 19 Mart 2020 PERŞEMBE günü saat 17:00.’de ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Mart 2020 CUMA günü saat 17:00 da ADANA SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU’NDA yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak Olağan Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.        Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.   Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6.   Vakfın 2019 dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması okunması, görüşülmesi ve ibrası

7.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması

10. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine katılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi.

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden istifa etmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi.

11 Vakfın 2020-2022 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi

12.Vakfın 2020-2022 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

14 Öneriler ve Dilekler

Facebookta Paylaş