OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

 

 

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

26 ŞUBAT 2016

 

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2016 yılı Mart ayı içinde Olağan Genel Kurul düzenlenmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir.

Buna Göre, Olağan Genel Kurulumuzun 11 Mart 2016 Cuma günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Mart 2015 Cumartesi günü saat 16.00’da Seyhan Oteli Çukurova Salonu ’nda yapılmasını kararlaştırmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak olan vakfımız Olağan Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.        Vakıf Başkanının Konuşması

4.         Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.   Protokol konuşmaları

6.   Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

7.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

8.   Vakfın 2015-2016 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

9.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

10.  Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Mütevelli Heyet üyeliklerine yeni Üyelerin kabulü ve onanması

12. Vakfın 2016-2018 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi

13.Vakfın 2016-2018 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

14.Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen faaliyet planı okunması, görüşülmesi ve ibrası

15. Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen mali tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası

16. Öneriler ve Dilekler.

Facebookta Paylaş