OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE GÜNDEMİ

 

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

05 MART 2019

 

Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2019 yılı içinde Olağan Genel Kurul düzenlenmesi gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir.

Buna Göre, Olağan Mali Genel Kurulumuzun 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’de ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Mart 2019 perşembe günü saat 17.00’da ADANA SANAYİ ODASI SALONU’NDA yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki gündemle yapılacak Olağan Mali Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Adana Güçbirliği Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.        Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.   Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası)

6.   Vakfın 2018 dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması okunması, görüşülmesi ve ibrası

7.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması

10. Öneriler ve Dilekler

Facebookta Paylaş