17.7.2013 Tarım Müzesi İşbirliği Toplantısı

17.07.2013 tarihinde Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığında yapılan Tarım Müzesi İşbirliği toplantısında alınan kararlar; 

1- İşbirliğinin tüzel bir yapılanmaya dönüştürülmesinin fayda ve zorlukları görüşüldü, müze yeri ve yapımcısı belli olana kadar bekletilmesine karar verildi. ÜSAM benzeri bir yapılanma imkanını Hamit Bey inceleyecek. 

2- Gündemde olan her iki müze yerinin, Teknokent ve Adana Müze Kompleksi, Valilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığında takibi ve hızlandırılması amacıyla komite tarafından hazırlanacak tanıtım dosyası ile önce Valiliğe daha sonra Bakanlığa ziyaret yapılmasına karar verildi. Dosya hazırlandığında gerekli randevulara Adana Ticaret Borsası yardımcı olacak. 

3- Halihazırda envantere giren makina ve teçhizatın restorasyonuna yönelik kaynak ve destekçi bulmak üzere, marka-model-sahibi ve tahmini restorasyon bedelini içeren bir listenin Songur Bey tarafından hazırlanarak tanıtım dosyasına konulmasına ve işbirliği yapan kurumlara verilmesine karar verildi. 

4- Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği görüşmelerinde, Tarım Müzesi İşbirliği paydaşlarının İşbirliği adına görüşme yapabilmesine, her hangi bir taahhüde ancak paydaşların tamamın rızası ile girilmesine karar verildi. 

5- Tarım Müzesi geçici tanıtım ve irtibat bürosu oluşturulmasının bakanlık görüşmesinden sonra yürütme komitesi tarafından incelenmesine karar verildi.