GİRİŞ.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜİK verileri kullanılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Adana iline ait birçok gösterge Türkiye’ye ve Mersin iline yakın değerler gösterse de, özellikle eğitimde cinsiyet ayrımcılığı en temel sorun olarak görülmektedir. Cinsiyete göre okur-yazarlık oranları, okullaşma oranları, nüfus dağılımı, okul öncesi okullaşma durumu ve benzeri birçok parametrede kadın nüfusun negatif ayrımcılığa tabii olduğu görülmektedir. Bu eğilim, mesleki ve teknik eğitimde de karşımıza çıkmaktadır bunun sonucu olarak kadınların ekonomik ve sosyal özgürlüklere erişimi konusunda negatif ayrımcılık devam etme eğiliminde olacaktır. Raporda yer alan bazı temel saptamalar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:


Adana’nın...Devamı için Lütfen tıklayınız.