1. GİRİŞ

Adana İli tarımsal faaliyetlerinin ekonomideki yerinin belirlenmesi amacıyla “Türkiye Ve Dünya Ölçeğinde Tarımsal Faaliyetlerin Genel Karşılaştırması” yapılmıştır. 1980’li yıllara kadar Adana ekonomisinin lokomotifi kabul edilen tarım sonraki 30 yılda neredeyse ülke ekonomisinin sırtında bir yük olarak görüldü. Gelişmiş ülkelerde olmadığı iddiasıyla çiftçiye uygulanan tüm destekler neredeyse kaldırıldı. Bu raporda Adana tarımının bu süreçte yaşadığı dönüşüm incelenecektir.

Tarımın önemi sürekli olarak vurgulanır. Örneğin BM Gıda ve Tarım Örgütü ve OECD’nin ortak hazırladıkları “Zirai Görünüm 2013 – 2022” başlıklı rapora göre, dünyadaki tarım ürünlerinin yılda ortalama yüzde 1,5 oranında artacağı, yine de, tarım ürünleri fiyatlarının artmaya devam edeceği kaydedilmektedir. Rapor, gıda ürünlerine olan talebin artmasına karşılık tarım alanları ve tarımsal üretimdeki artışın yavaş kaldığını, tarımsal üretimin teşvik edilerek arttırılması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. 2003 – 2012 arasında dünya tarım üretimi yılda ortalama yüzde 2,1 artarken, bu oranın, önümüzdeki 7 yılda ortalama yüzde 1,5’e gerileyeceği beklenilmektedir. Buna bağlı olarak da tarım ürünleri fiyatlarında yüzde 15 – 40 artış olacağı hesaplanmaktadır. Çiftçilerin teşvik edilmesi, teknolojinin tarıma daha çok uygulanması ve pazara ulaşım yollarının açılması ve Çin’in gelecekte önemli bir tarımsal üretim ülkesi olacağı da raporda yer almaktadır.

Tarım kesiminin yakın gelecekteki önemli sorularından bir tanesinin de, ABD – AB Serbest Ticaret Görüşmelerinin Türkiye’ye nasıl yansıyacağıdır. Buna göre;

 Devamı için Lütfen tıklayınız.