BELEDİYELER
Adana Büyükşehir Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
Çukurova Belediyesi
Sarıçam Belediyesi
 
ÜNİVERSİTELER
Çukurova Üniversitesi 
 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 
MESLEK ODALARI
Adana Barosu
Adana Sanayi Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Borsası
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Adana Organize Sanayi Bölgesi
Adana Tabip Odası
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
Şehir Plancıları Odası Başkanı
RESMİ KURUMLAR
Çukurova Kalkınma Ajansı 
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü
 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
MÜSİAD-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
AGV -Adana Güç Birliği Vakfı
Adana Çiftçiler Birliği
AGİAD  Adana Genç İşadamları Derneği
İŞKAD -Adana İş Kadınları Derneği
ADSİAD-Adana Sanayici ve İşadamları Derneği
AGİD-Anadolu Girişimci İşadamları Derneği
ÇUGİAD-Çukurova Genç İşadamları Derneği
TÜMSİAD-Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
Adana ÜSAM
Kast.Ent.Ağaç.İş.A.Ş