1. GİRİŞ.

Yerel Yönetimler Komisyonu Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan İlçe Belediyesi, Çukurova İlçe Belediyesi, Yüreğir İlçe Belediyesi ve Sarıçam İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşmuştur. Daha sonra Karaisalı İlçe Belediyesi, Karataş İlçe Belediyesi ve Ceyhan İlçe Belediyesi temsilcileri de çalışmalara davet edilecektir.

Komisyon sadece bir toplantı yapabilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda mevcut verilerden hareketle bir rapor hazırlanmasına ve daha sonra tüm Belediyelerin verecekleri bilgiler doğrultusunda eksiklerinin tamamlanmasına karar verildi.

Komisyon üyesi olan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Y. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ tarafından hazırlanan bu raporda öncelikle vatandaş karnesi kavramı tanıtılmış ve Adana için vatandaşın yerel ve genel kamu hizmetlerinden memnuniyet algısı farklı hizmet başlıkları için verilmiştir. Ayrıca, Adana yerel yönetimlerin GZFT analizi yapılmasının gerekliliği vurgulanmış ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmanın sonuçları özetlenmiştir. Ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi ve stratejik planlama anlayışının gereği olarak bir strateji belgesi oluşturulması ihtiyacı açıklanmıştır.

Diğer taraftan tüm yerel yönetimler için yol gösterici olabilecek ilkeler sıralanmıştır. Katılımcı demokrasinin egemen olduğu ülkelerde “olmazsa olmaz” kabul edilen bu ilkeler “2023 Yerel Yönetiminin Temel İlkeleri” başlığı altında verilmiştir:

 Devamı için Lütfen tıklayınız.