BASIN BÜLTENİ /01.08.2012

 

Adana’nın 2023 Vizyonu için

“Sözü olan herkes konuşsun”

 

Adana Güç Birliği Vakfı (AGV) tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü nedeniyle “Adana için 2023 Vizyonu”nun belirlenmesi için başlatılan bir dizi çalıştay, beyin fırtınası ve bilgilendirme toplantılarının 19 Temmuz 2012’de yapılan ilk toplantısının sonuç raporu hazırlandı. Bu rapora göre, 2023 Vizyonunun belirlenebilmesi için; toplumun her kademesine yapılanlar, planlananlar duyurulacak ve yine her kademeden görüş, öneri ve eleştiriler alınacak, bir bakıma, Adana’nın geleceğine ilişkin görüşü olan her birey ve kuruluşun bunu önermesi sağlanacaktır.

AGV Yönetim Kurulu, düzenlenecek seri toplantıların birincisinde, daha ziyade 2023 Vizyonunun belirlenebilmesi için yöntem üzerinde durulduğunu, önce yapılmış benzer çalışmaların irdelendiğini yol haritasının ana hatlarla belirlendiğini bildirdi. Valilik, Adana parlamenterleri, belediyeler, üniversiteler, Kalkınma Ajansı, meslek odaları, medya ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde bu çalışmanın amacı anlatıldıktan sonra veri toplanmaya başlanacağı belirtilerek, dile getirilen tüm görüşlerin “amaç, yöntem, mevcut durum, sektörel bazda planlamalar ve sonuç” başlıkları altında toplandığı vurgulanıp, öne çıkan görüşler şöyle sıralandı:

“Nasıl Bir Gelecek Bekliyoruz” konusu toplumda tartışılmalı ve Adana toplum olarak ne istiyor diye bakılmalı, Adana 2023 Vizyonu için hayaller kurulmalı ve bu hayaller uygulanabilecek planlara dönüştürülmeli, Toplumda farkındalık yaratılmalı, kişiler/kurumlar problem çözmek için bir araya gelmeli ve en önemlisi “Önce Adana” ve “Ben Değil, Biz” anlayışı ile hareket etme kültürü geliştirilmeli.

Bu çalışmada, Adana halkının, daha yeşil, kendi doğal yapısını koruyabilen kültürünü belirginleştiren refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşam isteği unutulmamalı ve Adana için devletten istenecekler, yerel olanaklarla yapılabilecekler dikkatlice ayrılarak, belirlenmeli.

Toplumsal bir mutabakat içinde başta Valiliğimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz ile tüm milletvekilleri, Odalar, SİAD’lar ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Sonuç odaklı bir çalışma yapılmalı, daha önce yapılan çalışmalar gibi raflarda kalmamalı. 1998 – 2000 yılları arasında Adana Güç Birliği Vakfı tarafından hazırlanan “Adana Sosyo-Ekonomik Rapor” formatı gerek uygulama gerekse de raporlama yönüyle bu çalışmada da uygulanabilir.

Reel sektörle birebir çalışan akademik kurumların varlığının önemli olduğu, iş dünyası ile üniversitenin entegre olmasının tek başına dahi bölgenin gelişimine neden olabileceği göz ardı edilmemeli. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda Adana ÜSAM’ın 2000 yılından bu yana hizmet vermekte olduğu ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye akması, iki yapının entegrasyonu için geliştirilen sistem ve kültürün bölgeye yaygınlaştırmalı, bu amaçla gerekli destek sağlanmalı.

Bu çalışma Adana’da düşünülmeyeni düşünmek şimdiye kadar yapılmayanı yapmak, bir anlamda “icat çıkarmak” veya “eski köye yeni adet getirmek” anlayışı ile yapılmalıdır. Toplumun her katmanındaki insanların görüş ve katkıları alınmalıdır. Üniversiteler ve öğretim elemanları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, … gibi tüm yerel dinamiklerin bu çalışmayı benimsemeleri, katkı yapmaları ve uzmanlık alanları konusunda desteklemeleri zorunludur. Söz konusu çalışmanın yürütüleceği sistemin en üst yönetim organı başta Adana Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, Üniversite rektörleri, iş dünyasını temsil eden kuruluşların başkanları,… gibi yöneticilerden oluşmalıdır.

Adana Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş, Adana Milletvekili Sayın Ümit Özgümüş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan V. Sayın Zihni Aldırmaz, Adana Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Gizer, Adana Ticaret Borsası Başkanı Sayın Muammer Çalışkan, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Bekir Sütçü, ADSİAD Başkanı Sayın Süleyman Sönmez, İŞKAD Başkanı Sayın Elif Doğan Türkmen, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cafer ESENDEMİR, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Sayın Orhan APAYDIN, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Nesrin GÖÇHAN, TUİK Adana Bölge Müdürü Sayın Durmuş Ali ŞAHİN ile STK’ların yöneticileri ve iş dünyasının değerli temsilcilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tüm Adanalılarla birlikte bölgemizi kültür, sanat, ekonomi,… gibi her alanda daha iyi noktalara taşıyacağımıza olan inancımızı da bu vesileyle ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

Adana Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu

 

NOT: Bu konulardaki görüşlerin aktarmak isteyen hemşerilerimize şimdiden teşekkür ederiz. Görüşlerini posta veya e-posta ile aşağıdaki adreslere iletebilirler:

Adres: Tepebağ Mh. 27027 Sk. İbrahim Günay İşmerkezi K:3 D:5 Seyhan/ADANA

 

E-posta: bilgi@agv.org.tr