Adana Güç Birliği Vakfı 2006-2007 Faaliyet Raporu


1.    il Yöneticilerini Ziyareti

Adana Güç Birliği Vakfı'nın Yönetim Kurlu göreve geldikten sonra protokol çizelgesine göre il yöneticilerini ziyaret ederek tanışma ve karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmuştur. Bu şekilde şehir ve bölgemiz yararına olan proje ve hedefler hakkında bilgi verilmiş ve işbirliği çağrısında bulunulmuştur ve tüm ziyaretler verimli geçmiştir.

2.    Vakıf İletişim Çalışmaları

a- Adana Galleria iş merkezinde vakıfa ait yeni bir iletişim bürosunun oluşturulması için yer araması yapılarak ofis dizayn çalışması bir iç mimara bedelsiz olarak yaptırılmıştır. Galana' da sadece aidat ödentisi karşılığında Vakfın kullanımına verilen 50 m2 büyüklüğündeki ofisin en ekonomik şekilde fonksiyonel hale getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. İletişim ofisi olarak bunun yerine daha sonra ÇESKA ofisi paylaşılmıştır.

b-Yönetim Kurulu ve Vakıftan istifa eden mütevelli üyelerinin yer almadığı üye listesindeki bilgiler güncelleştirilmiş ve sorumluluk zincirinin kurulması üzere üyelere OCAK 2006'da gönderilmiştir. Üye bilgilerinin güncelleştirme çalışmaları adına üniversite bünyesindeki üyelerimiz için Yönetim Kurulu Üyeleri Atike NAZİK ,Nafiz BOZDEMİR ve H.Fahir FİSUNOGLU ve diğer üyeler için ise Mete KORKUT GÜLMEN , Nesrin GÖÇHAN ve Süleyman ONATÇA genel sekreter ve saymana destek sunmuşlardır.

c-Vakıf mütevelli üyeleri arasında aidiyet duygusunun arttırılmasına yönelik olarak AGV Web sayfasının hazırlanması ve SMS ile mesaj iletimi konusunda Nesrin Göçhan ve Süleyman Onatça çalışmalarını tamamlamıştır.

d- Vakıf sekreterinin göreve getirilmesi kararlaştırılmış ve bu görevin görev ve iş tanımı hazırlanmıştır.

Vakfımıza gönüllü olarak herhangi bir maddi ödeme talep etmeksizin koordinatör olarak hizmet vermek üzere Azize ATAR Hanım MART.2006 dan itibaren göreve getirilmiştir.

e- Vakıf mütevelli heyetinin belirli aralıklarla vakıf faaliyetleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

3-Vakıf Proje Çalışma Görev Dağılımı

Toplam 3 ana çalışma gurubunun oluşturulmasına karar verilerek 2006 hedef çalışma alanları ve sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde yapılmıştır:

a.     "Çukurova Toplantıları" sorumluluklarına Süleyman ONATÇA, Nesrin GÖÇHAN ve Bülent ÖZER

b.    "AGV Eğitim Köyü" sorumluluklarına Cüneyt ERGİNKAYA, Mehmet VELİOGLU ve Sabahattin TOKTAŞ

c.     "Avrupa Birliği Projeleri " sorumluluklarına Atike NAZİK, Nafiz BOZDEMİR ve H. Mahir FİSUNOGLU getirilmiştir

4-Vakıf Yönetim Kuruluna "Vakıflara dair Hukuki Bilgiler" semineri


Vakıf mütevelli heyet üyelerimizden Av. Yakup Bulut Şubat 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine yönelik vakıflara dair hukuki bilgileri içeren bir seminer vermiştir.


5-Vakıf Mali Durumu

Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir önceki dönemden gelen 22.900 YTL lik vakıf borcunu , vakfa gelir getirici projeler yaparak ,genel giderleri minimum seviyede tutarak ve mütevelli heyet üyelerinin bağış ödentileri ile Mevcut durumunda tüm borçlar ödenmiştir.

Devir alındığında ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI borç tutarı 22.900 YTL.dir.

Eğitim Köyü projesi ile ilgili ek protokolün hazırlanması ve sorumlu çalışma gurubunun çalışma yapmasına


8- AGV Teftişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılı içinde teftiş edilmiş ve vakfın kanunlara uygun çalıştığına dair karar verilmiştir.

7-  Çukurova Kalkınma Ajansı Adana ili Kalkınma Kurulu üyeliğimiz

Kuruluşundan beri çalışmalarına katıldığımız, Adana İli Kalkınma Kurulunda, Adana Güç Birliği Vakfını temsilen Vakıf Yönetim Kurulu ( iyemiz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Temmuz 2006 tarihinde yetkili kılınmıştır.

Kurulun 20 Eylül 2006 Mersin Üniversitesi'nde Yapılan II. Toplantısına Adana Güçbirliği Vakfı adına, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Nafiz Bozdemir temsil ederek katılmıştır.

8- AGV düzenlediği konferans, konserler ve benzer etkinlikler

a- ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI ÇUKUROVA TOPLANTILARI kapsamında NİSAN 2006 da Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Deniz Kurmay Albay DOÇ. DR. CELALETTİN YAVUZ /'DÜNYADAKİ SON SİYASİ GELİŞMELER KARŞISINDA TÜRKİYE" konulu bir konferans vermiştir.

Haftalık Dünya Gündemi Gazetesi'nde, Jeopolitik, Strateji ve Askeri Tarih Uzmanlığındaki birikimlerini, "Stratejik Görüş" köşesinde yazarlık yapan konuşmacı Tek Küresel güç ABD'nin dünya politikasının Türkiye'ye etkileri,yeni dünya Düzeni , ABD'nin GOP Rüyası, AB giriş süreci ile ilgili gelişmelerin Türkiye'ye etkileri , Dünya'da Batı'nın kendisine yeni düşman yada hasım arama girişimleri, bunun Müslüman destekçilerinin mevcudiyeti , Sözde Ermeni soykırımının olumsuz gelişmeleri , Dünya'da gelişmekte olan Çin ve Hindistan gibi yeni ekonomik güçlerin Türkiye'ye olumsuz etkileri ,Türkiye'nin iç dinamiklerinde çözülme, ötekileşme, birlik ve bütünlükten uzaklaşma tehlikeleri ve son olarak da Türk ekonomisinin üretmeden kalkınma, yaratmadan büyüme düşleriyle gelişen kırılganlığı konularını aktarmış ve tartışmaya açmıştır.


b- Dünyaca ünlü tarih bilimci Sümerler hakkında araştırmalarıyla dünyaca ünlenen, 93 yaşındaki Sümerolog M. İlmiye Çığ 05 EKİM 2006 Adana'da 'Vatandaşlık Tepkilerim' adlı kitabındaki türban eleştirilerinden ve

c-Danıştay üyemiz Sn Mustafa YÜCEL ÖZBİLGİN'in şehit edilmesine dair kınama ve vakıf görüşünü içeren kamuoyu duyurusu yapılmıştır. Danıştay'ımıza ve onun pek saygın, pek değerli üyelerine ve bizzat Cumhuriyetimize ve Anayasamızın en temel ilkelerine, yurttaşı olmakla övündüğümüz, gurur


Duyduğumuz devletimizin temel kuruluş tanımlarına, Laikliğe, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik menfur saldırı ve cinayeti Adana Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu olarak şiddetle kınanmıştır.

d- Piyanist Zeynep ÜÇBAŞARAN Konseri Adana Belediye tiyatro salonunda tüm Adanalı sanat severlere yönelik düzenlenmiştir.

e- Fransız Kültür Derneğinin Adana İli kuruluş çalışmalarına kuruluş aşamasında ve sonraki faaliyetlerin destek verilmiştir.

7AGV'nin Eğitim Köyü Projesi

ADANA VALİLİĞİ ve ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI arasında bir "eğitim kompleksi" yapılmak üzere düzenlenmiş olan Eylül 1997 tarihli protokol esas alınarak aşağıdaki ek protokol düzenlenmiştir. Eğitim kompleksi terimi yerine aşağıda yer alan maddelerde "EĞİTİM KÖYÜ" ibaresi kullanılacaktır. Buna göre, Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü'nde bulunan kuruluşların entegre bir bütünlük olarak algılanması ve bu bütünlükte yapılacak eğitim-öğretim ve eğitim işletmeciliği çalışmalarının yalnız ülkemizde değil, dünyada da sayılı örneklerden biri olması hedeflenmektedir.

Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü'nde hala hazırda bitmiş ve hizmet verir konumda bulunan Adana Güçbirliği Vakfı Adana Şoförler Odası Ana Okulu, Adana Güçbirliği Vakfı Adana Ticaret Borsası Lisesi, Adana Güçbirliği Vakfı Nurten Yetimoğlu Bilgisayar Teknik Meslek Lisesi ve ) Adana Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü AYAS Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Tüm eğitim ve spor tesisleri "Adana Güçbirliği Vakfı" adı ile başlatılması için çalışmalar yapılmıştır. Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü, bir bütün olup içerisinde yer alan tüm tesisler bu bütünlük içerisinde yer alarak, ortak hareket içerisinde olması vurgulanmıştır ve bütünlük nedeniyle, mevcut tapu kaydı sınırlarında çevrelenecek ve yerleşke giriş çıkışları kontrollü olarak bu alanın uygun görülen noktalarından gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Belirlenen Eğitim Köyü giriş noktalarında "TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI EĞİTİM KÖYÜ" tanıtım tabelaları bulunması talep edilmiştir.

Değerlendirme sonuç raporu T.C ADANA VALİLİĞİ'NE Aralık ayında teslim edilmiştir.

Adana Güç Birliği Vakfı, Eğitim Köyü Eğitim Öğretim Çalışmaları Kalite Yapılanması Projesi önemsenmekte ve aşağıdaki projeler yukarıda kısaca bahsedilen çalışmaları kapsamaktadır

Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan bütün fiziki bölümleri bulunduracak şekilde planlanmış, değişik nitelikte eğitim kurumlarının bazı mekanları ortak kullanabileceği gerçeğinden hareketle bir kampus özelliğinde yapılandırılmıştır. Eğitim Köyü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak; personeli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilecektir.


Adana Güçbirliği Vakfı, eğitim köyünün devirden sonraki ihtiyaçlarının da karşılanması konusunda hizmet vermek istemekte, hizmetin sadece fiziki ihtiyaçlarla sınırlı kalmayıp, eğitim öğretim kalitesi alanında da verilmesi düşünülmektedir. Vakıf Yönetim Kurulu'nda bu alanda hizmet verebilecek serbest meslek sahipleri, üniversite öğretim üyeleri, yönetici ve öğretmenler bulunmaktadır. Vakıf toplumun değişik kesimlerinin yanında üniversite desteğine de sahiptir.

lO-AGV'nin yürüttüğü diğer önemli ve aktif projeler

Vakfımız öncelikle hazırlanacak projelerin türünün belirlenmesi ve izlenecek kriterleri içeren bir >power point< sunumu hazırlamıştır.


a-Avrupa Birliği AB projeleri kapsamında ele alınan en önemli projelerden biri olan Avrupa Birliği Projeleri Çalışma gurubu, ADANA Kırsalında " Awareness and small scale entrepreneurship in medical and aromatic plants " konulu projeyi tamamlamıştır. Merkezi Finans ve İhale Birimi sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Programı Hibe Başvurusu kabul edilmiştir. (Ağustos 2006)


b- AÇEV- Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından başvurulan Toplumsal Zihniyetin Geliştirilmesi (Kültürel Değişim, Gelişme) ile Genç Kızlara Eğitimde Yapılan Ayrımcılığın Engellenmesi konulu projeye destek verilmiştir. AGV nin yanında Milliyet, Bölgede yaygın bir Sermaye Sahibi, Yerel STK'lar da destek vermiştir. Projenin en çok göç alan ve/veya kızların okula en az gönderildiği bölgelerde en çok göç alan illeri arasında Adana, Ankara, İzmir ve kız çocuklarının okula gönderilme oranının diğer illere göre daha düşük olan Kars ve Gaziantep İlleri (Pilot Bölgeler). Böylece, Ebeveynler, İmamlar, Muhtarlar, Öğretmenler, Sermaye Sahipleri ve Genç Kızlar Belediye, kaymakam, üniversite, yerel STKIar projedenYararlanmışlardır. Toplumda farklı görevlere sahip etki gruplarının bir araya getirilmesi ile Genç Kızların toplumda eşit haklara sahip olması için, yeni bir bilincin oluşturulması ve kalıplaşmış ayrımcılık davranışlarının değiştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. UYGUN BİR EU PROJESİ BULUNDUĞUNDA DEVREYE ALINACAKTIR

c-Eylül, 2006 de Adana Bilişim, Organik ve Nano Teknolojiler Meslek Yüksekokulu için Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu tarafından YOK Başvuru Dosyası Konsept, Hedefleri ve Çözüm Ortaklıklarını kapsayan bir rapor hazırlatılmıştır.

d- Adana Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan Leonardo Vinci Projesi ile ilgili proje önerisinin hazırlanmıştır.


e- Adana İncirlik Belediyesi Yönetişim Meclisi Projesi ortağı olarak vakıf çalışmalarını tamamlamış ve proje bitirilerek valiliğe sunulmuştur.