2011 - 2012 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU


Adana Güçbirliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 12 Mart 2012 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 16.00'da; çoğunluk sağlanamazsa 30 Mart 2012 Cuma günü aynı saatte Seyhan Oteli'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

31 Mart 2010 tarihinde yaptığımız Olağan Genel Kurul toplantısından bu yana yürüttüğümüz "yönetim" görevi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sizlere özet olarak aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur.

1.      Adana Havalimanı / Çukurova Bölge Havaalanı Konusunda Yapılan Çalışmalar.

2.      Sosyal ve Kültürel Çalışmalar.

3.      Adana Güç Birliği Platformu Oluşturma Çalışmaları.

4.      İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları.


1.      Adana Havalimanı / Çukurova Bölge Havaalanı Konusunda Yapılan Çalışmalar

Adana Hava Limanının ihtiyaçları hakkında somut verilere dayalı bir görüş oluşturmak amacıyla Adana Güç Birliği Vakfıtarafından hazırlanan Rapor, Adana Valisi İlhan Atış'ın başkanlığında ve bazı Adana Milletvekillerimiz ve Güçbirliği  Platform kuruluşlarının Başkanlarının katılımıyla 16 Ocak 2010, Cumartesi günü yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Durak Adana dışında olacağı için toplantıya katılamayacağı bilgisini iletmiştir.

21 Ocak 2010 günü Adana Valisi İlhan Atış'ın başkanlığında ve bazı Adana Milletvekillerimiz ve Güçbirliği Platformu Başkanlarının katılımıyla Ankara'da DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü Orhan Birdal ile ve DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü Ahmet Arslan ile görüşülmüştür.

30 Ocak 2010 günü Adana Valisi İlhan ATIŞ'ın başkanlığında bazı milletvekillerinin katılımıyla Adana'da yapılan değerlendirme toplantısında DHMİ ve DLH Genel Müdürlerinin Adana'ya davet edilerek konunun yerinde görüşülmesinden sonra Ulaştırma Bakanı'nın ziyaret edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Şubat ayının ilk yarısında Başkan Durak, Vali'nin başkanlığında gerçekleştirilen Güçbirliği Platformu toplantılarına bilerek ve isteyerek katılmadığını, şehrin meselelerinin tartışılacağı güç merkezlerinin İl Genel Meclisi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri ile bunların hepsini de içine alan Kent Konseyi olduğu ve Adana'da yeni güç odaklarına ihtiyaç olmadığını bildirmiştir.

Ne yazık ki, bu spekülasyonlar sırasında gereksiz bir beklemeye girilmiştir.

Bakanlar Kurulu'nun 27 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Kargılı mevkiindeki arazilerin acele kamulaştırılması için Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

Vakfımız, Adana'daki sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile birbirine yakın iki havaalanının kaynak israfına yol açacağı, yolcu sayısında bölünmeler ve her iki havaalanına yapılacak uçuşlarda azalmalar olacağı, ayrıca, yeni havaalanının birinci sınıf verimli tarım arazilerine yapılacağı gerekçeleri ile, Adana Havaalanının geliştirilmesi konusundaki görüşünü kamuoyuna duyurmaya ve kamuoyunu bu yönde etkilemeye çalışmıştır. Ne var ki, gelinen noktada, Çukurova Bölgesel Havaalanı ile ilgili olarak arazi istimlaklerinin tamamlandığı, ihale dosyasının hazırlandığı, inşaat için ihaleye çıkıldığı, ilk ihaleye katılan olmasa da ikinci ihalede bir firmanın inşaatı yüklendiği bilinmektedir.

2.      Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

a)      Adana'da Yüzme Sporunun tarihi ile gelişimini ve Manş Denizini geçen ilk Türk Sporcusu Erdal Acet'in Yaşam Öyküsünü anlatan Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen "ERDAL'IN KANALI" adlı belgesel filmin galası Vakfımız tarafından 22 Mart 2010 günü Adana Seyhan Otelde yapılmıştır. Toplantıya sponsorluk yapan Seyhan Oteli, ADSİAD, AGİAD, ÇUGİAD ve BÜROSAN'a teşekkür ederiz.

Vakfımız, bölgemiz insanlarının geçmiş başarılarıyla gurur duymakla birlikte benzer başarıların tekrarlanabilmesi için de arayışlara girilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu konuda Türkiye Yüzme Federasyonunun da gerekli desteği vereceğine inanıyoruz.

b)      Toplumumuzu ve özellikle de gençlerimizi doğru bilgilendirmek amacıyla, "Adana ve Ermeni Sorunu" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Ermeni soykırımı iddiaları bağlamında 1909 Adana Ermeni olayları nedeniyle şehrimizin tüm dünya basınında yer aldığı bilinmektedir. Birçok ülkede Adana olayları hakkında toplantılar düzenlenmiş ve yanlı ve yanlış bilgilendirmeler yapılmıştır.

c)      Adana Güçbirliği Vakfı, Adana Gezi ve Tarihi Binaları Çalışma Grubu oluşturarak Adana'nın gezi yerleri ve tarihi binalarının tanıtımına katkıda bulunabilmek için Adana Valiliği, Adana İl Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdare'nin katkılarıyla çalışmalar yapmıştır. Adana'da görülmesi gereken 14 tarihi binanın tanıtımını yapan "ADANA KÜLTÜR YÜRÜYÜŞ PARKURU" broşürü Adana Valiliğinin de katkıları ile bastırmıştır. Adana otelleri, turizm büroları, havaalanı, resmi kurumlar gibi tüm ilgili yerlere dağıtılmış ve gerektikçe tekrar bastırılarak en çok kullanılan yerlere dağıtılmıştır. Mimarlar Odası'nın üç ayda bir yayınlanan MİMARLIK isimli dergisinin 2012 Mart Sayısında Adana Kültür ve Yürüyüş Parkuru Broşürüne geniş yer verilmiştir.

d)      Çukurova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri öğrenci kolunun düzenlediği "Doğa'ya Rengini Ver" proje kapsamında Adana'nın Yumurtalık İlçesindeki doğal güzelliklerin gün yüzüne çıkartılması, Yumurtalık Lagün'lerinin, Halep Çamı'nın, Kuş Cennetinin nesli tükenmekte olan canlılar ve endemik türlerin öneminin yerel halka bildirilmesi çalışmalarını kapsayan bu projeye Adana Güçbirliği Vakfı olarak 30.05.2011 tarihinde 1.000 TL katkı sunduk.

e)      22 Şubat 2012 tarihinde Adana Sanayi Odası, Adana ÜSAM, Adana Organize Sanayi Bölgesi ile ortaklaşa "Adana'da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması" konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Metin Durgut ve Müfit Akyos, Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, Mahmut Kiper ve Yard. Doç. Arzu Uzunkatılmışlardır.

3.      Güç Birliği Platformu Çalışmaları

Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu olarak Adana'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi amacıyla yürütülecek projelerde Milletvekillerimizin de bilgilendirilmesine ve çalışmalarla ilgili düzenli aralıklarla ortak toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

Başta Adana Havalimanı olmak üzere Adana'nın civar illerle olan ilişkisi ve işbirliği, Mersin'de düzenlenecek Akdeniz Olimpiyatları özelinde işbirliği yapılması gibi konulara müdahil olmaktadır. Belki de en önemli katkısı seçim dönemlerinde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Adana adına taleplerin siyasilerimize iletilmesine aracılık yapmaktadır.

4.      İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları

a)      Vakfımızın Azime Günay İş Merkezindeki kiracılarımızdan Celal Merin'e 07 Ocak 2011 tarihinde 4. Sulh Hukuk Mahkemesine, Cengiz ÜNAL'a 07 Ocak 2011 tarihinde 3. Sulh Hukuk Mahkemesine, Kadir TUNCEL'e 07 Ocak 2011 tarihinde 5. Sulh Hukuk Mahkemesine ve Hasan TÜRKAN'a 07 Ocak 2011 tarihinde 4. Sulh Hukuk Mahkemesine Kira Tespit davaları açılmış olup, mahkeme süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Kadir TUNCEL'e 07 Mart 2011 tarihinde ihtarname çekilip tahliyesi istenilmiştir. Uzun süren dava süreçlerinden sonra, Vakfımıza ait İşhanının bir çok dairesi yeni bedeller üzerinden kiraya verilmiştir.

b)      Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan "Vakıflarda üyelik olmaz" hükmünün, iptal edildiği öğrenilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Vakıf senedinde yer almak kaydıyla Vakıfların da Dernekler gibi üye kaydedebileceği, üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alabileceği anlaşılmıştır. Vakfımız senedine gerekli mevzuat değişikliğini yansıtabilmek amacıyla hukukçu Mütevelli Heyet üyelerimiz ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuzun ve Av. Sayın Işıl Bagatur'un katkılarıyla gerekli değişiklikler metne eklenmiştir. 30 Mart 2011 günü yapılan Genel Kurul'da alınan kararlar ve Komisyonun çalışmaları sonucunda Vakfımız Senedinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, yasal süreçlerin tamamlanması da oldukça uzun bir çalışma gerektirmiş olup Turan Özer Hukuk Bürosu ve Bagatur Hukuk Bürosu yöneticilerinin gönüllü katkıları ile Vakfımız Senedi Şubat 2012 içinde değiştirilmiş şekli ile yürürlüğe girmiştir. Huzurunuzda Vakfımız adına her iki Hukuk Bürosuna ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sonuç olarak; Vakfımız bu dönemde yaptığı tüm çalışmalarda katılımcılığı ön planda tutmuş, diğer STK'lar ve Odalar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmaya gayret etmiştir. Adana ile ilgili konuların sürekli tartışılarak, sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında görüşler geliştirilmesi ve Güçbirliği Platformuna taşınmasına çalışılmıştır. Adana'nın gerçek ihtiyacının da bu birlik ve beraberlik anlayışı olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmalarda Vakfımıza ve Yönetim Kurulumuza maddi, manevi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi sunarız.

Adana Güç Birliği Vakfı


2011 - 2012 Dönemi Yönetim Kurulu