FAALİYET RAPORU

Adana Güçbirliği Vakfi, 06 Haziran 1997 günü ilk Olağan Genel Kurulunu yaparak faaliyete başlamıştır.

Vakıf Kuruluş Senedinde amacı, "Adana'nın Ekonomik, Sosyal ve Kültürel yönlerden kalkınmasına katkıda bulunmak ve aracılık etmek" olarak tanımlanan Adana Güçbirliği Vakfi 30.04.2003 - 31.12.2006 arası dönemde aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

1 .DÖNEM FAALİYETLERİ

1.1 ÇUKUROVA TOPLANTILARI KURULU FAALİYETLERİ

1997 yılından beri sürdürmekte olduğumuz ve Ülke gündemindeki en önemli sorunları yetkili kişilerden topluma aktarmayı hedefleyen "ÇUKUROVA TOPLANTILARI" 'na, yukarıda belirttiğimiz çalışma dönemi içerisinde; Sayın Süleyman Demirel; "Türkiye ve Yeniden Yapılanma" ana başlığı altında "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" veSaym Ümit Özgümüş, Sayın Metanet Çulhaoğlu ve Bülent Özülkü; "Yerel Seçimler Öncesi Adana Platformu''konularında konuşmacı olarak katıldı.

1.2 EGİTİM, GENÇLİK VE SPOR KURULU FAALİYETLERİ

1.2.1 EĞİTİM KÖYÜ

Anaokulu: Çocukların okul öncesi eğitiminin bilimsel metotla yapılması düşüncesiyle projelendirilen ve yapımı Adana Şoförler Odası taralından üstlenilen anaokulumuz 3 yıldır eğitim ve öğretime açıktır. 2004 - 2005 eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 107 öğrencisi bulunmaktadır.

Kapalı Yüzme Havuzu: Adana Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından en son teknoloji ile yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu 3 yıldır hizmet vermektedir. 200 izleyici kapasiteli tribünü ile, lobby, soyunma odaları, WC ve duş kabinleri, yönetim birimleri, danışma bankoları, jimnastik salonu ve kafeteryası ile tamamlanan havuz her türlü ulusal ve uluslar arası yarışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Bilgisayar Teknik Lisesi: Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen bilgisayar teknik lisesi, çağımızın modem teknolojisine uygun olarak projelendirilerek inşa edilmiştir. Bilgisayar teknolojisine ait her türlü donanımın yer alan okul 2001 yılından bu yana eğitim ve öğretime açıktır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılı itibarıyla toplam 203 Öğrencisi bulunmaktadır.

Lise: Adana Ticaret Borsası tarafından yapımı üstlenilen lisemiz 2003-2004 eğitim yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Bugün itibarıyla toplam 320 öğrencisi bulunmaktadır.


1.2.1.  ATAKAP (Adana Toplumsa! Atılım ve Kazanım Projesi) Faaliyetleri

ATAKAP kapsamında, "Sosyal ve Kültürel Yaşam Düzeyini Yükseltme" başlığı altında yer alan "TOPLU NİKAHTÖRENLERİ" nden bir yenisi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yüreğir Toplum Merkezi ve Yüreğir Belediyesi ile işbirliği içerisinde, 26 Aralık 2003 günü Adana Seyhan Oteli'nde gerçekleştirilmiştir. Nikah töreninde 50 çiftin resmi nikahı kıyılmıştır.

1.2.2 A.Y.A.S.    (Ayas Yüzme Atlama Su Sporları Kulübü)

Adana Güçbirliği Vakfı tarafından geliştirilen Adana Toplumsal Atılım Kalkınma Projesi (ATAKAP), bildiğiniz gibi Adana'nın özellikle göç ile gelen nüfusunun rehabilitasyonu, sosyal entegrasyonu, meslek ve beceri edindirerek sosyo-ekonomik rehabilitasyon ile bir alt birimi olan, sportif faaliyetler ile rehabilitasyon uygulaması proje dahilindedir. Bu çerçevede, ATAKAP kapsamında AGV ile Adana Yüzme Atlama Su Sporları Kulübü (AYAS) ve Öğretmen Zeynep Erdoğdu İlköğretim Okulu bir pilot proje uygulaması geliştirmiştir.

Proje gereği ilgili okulun 200 öğrencisine yüzme teknik eğitim ve becerisi yanı sıra yaşam alışkanlıkları kazanımı çalışması gerçekleştirilmiştir. ATAKAP'ın spor başlığı altında çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu başlığında değerlendirilen bu proje ile aynı zamanda ülkemizde ilk kez Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu bir yaşam alışkanlığı programı uygulamaya geçmiştir.

Projeye katılan çocuklar arasından yetenekli olanlar lisanslı yüzücü olarak değerlendirilmiştir. Umudumuz aralarından Adana'mızın "Yenilmez Armada" olduğu yıllardaki gibi ulusal ve uluslar arası şampiyonların çıkmasıdır.

Bilindiği gibi AYAS bir AGY projesi olarak doğmuş ve kısa sürede çok olumlu gelişmeler ve başarılar kayıt ederek, üç yıl içinde il ve bölge şampiyonu olmuştur. Halen 150 lisanslı sporcusu bulunan AYAS, 10-11-12 yaşlarda Türkiye sıralamasında 14. konumdadır. 14 yaşında bir kızımız Türkiye altıncısı olmuş, 26-27 Nisan 2003 tarihinde Türk Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Çocuklar arası Yüzme Şampiyonasında dördüncü olma başarısını göstermiştir

1.2.2  AGEM (Adana Gençlik Eğitim Merkezi)

Adana Yüreğir İlçesindeki ekonomik yönden güçsüz ailelerden gelen ve eğitim, spor, sanatsal faaliyetler ile sosyal yönden güçlendirilmeye ciddi bir şekilde ihtiyacı olan 14-24 yaş arası gençlerin boş zamanlarım değerlendirerek ruhsal, bedensel ve toplumsal gelişim süreçlerine dolaylı ve/veya doğrudan katkıda bulunmak, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla Adana Güçbirliği Vakfı ve Adana Valiliği işbirliğinde kurulmakta olan bir merkezdir. Şu anda gerekli ön çalışmalar yapılmış ve Protokolü hazırlanmıştır.

Merkez, Cumhuriyetimizin 80. Yılı Münasebeti ile, merkezin hizmet alanı olan Yüreğir Bölgesindeki 18 liseye devam eden öğrencileri içine alan bir Basketbol Turnuvası düzenleme çalışması içerisindedir.

1.2.2.   ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI EĞİTİM KÖYÜ EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI KALİTE YAPILANMASI PROJESİ

Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan bütün fiziki bölümleri bulunduracak şekilde planlanmış değişik nitelikte eğitim kuramlarının bazı mekanları ortak kullanabileceği gerçeğinden hareketle bir kampus özelliğinde yapılandırılmıştır. Eğitim Köyü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak; personeli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilecektir.

Adana Güçbirliği Vakfı, eğitim köyünün devirden sonraki ihtiyaçlarının da karşılanması konusunda hizmet vermek istemekte, hizmetin sadece fiziki ihtiyaçlarla sınırlı kalmayıp, eğitim öğretim kalitesi alanında da verilmesi düşünülmektedir. Vakıf Yönetim Kurulu'nda bu alanda hizmet verebilecek serbest meslek sahipleri, üniversite öğretim üyeleri, yönetici ve öğretmenler bulunmaktadır. Vakıf toplumun değişik kesimlerinin yanında üniversite desteğine de sahiptir.

Böylece Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü, entegre yapısı ile fiziki alanların verimli kullanımı ve eğitimde kalite uygulamaları ile öğrencilerin bütün becerilerinin ortaya çıkarılarak en üst düzeyine kadar geliştirilmesi, bilimsel eğitim işletmeciliği ile kaynak oluşturulması ve kaynakların en üst düzeyde verimli kullanımı gibi konularda dünya çapında örnek bir kurum olma özelliğini yakalamak istemektedir.

Bu özellik, tasada ve kıvançta ortak düşünen, başarmak için çabalayan ve kendi gücüyle başarı sağlayan, tüm dünyada geçerli temel değerler sistemine sahip, ulusal kimliğini dünyanın her yerinde başarı ve onurla taşıyan dünya insanları yetiştirilerek kanıtlanacaktır.

"Adana Güçbirliği Vakfı Eğitim Köyü Eğitim Öğretim Çalışmaları Kalite Yapılanması Projesi" yukarıdaki amaçlara hizmet etmek için hazırlanmış, programların tamamı Talim Terbiye Dairesi tarafından onaylanmış programlara ve Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki ilkelere uygun bir projedir.

1.2.3.   ADANA'NIN EĞİTİM SORUNLARININ SAPTANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLEREK UYGULANMASI PROJESİ

İlimize ait eğitim sorunlarının ne denli büyük ve Adana'nın eğitimdeki başarısının ülke sıralamasında ne kadar geride olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu başarısızlıkların nedenlerini bilimsel olarak ortaya koymak ve Adana'da eğitimin arzu edilen üst düzeyi kazanmasını sağlamaya katkıda bulunmak için kurulumuz,"Adana'nın Eğitim Sorunlarının ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilerek Uygulanması" konusunda hazırlanmış bir projedir.

 

2. DİĞER FAALİYETLER

2.1 CUMHURİYETİMİZİN 80. YILI ETKİNLİKLERİ

2.1.1 Tuluyhan Uğurlu Konseri

Müzik yeteneği dört yaşında keşfedildikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde eğitime alınan, 7 yaşında devletin açtığı "Harika Çocuklar Sınavı" m kazanan, ünü yurtdışına taşan besteci-piyanistimizTuluyhan Uğurlu Adana Güçbirliği Vakfı'nın konuğu olarak katıldığı konserde "Büyük Türkiye Senfonisi/Senfoni Türk" ü seslendirdi.

Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Güçbirliği Vakfı İşbirliğinde Cumhuriyetin 80.Yıl Kutlamaları Etkinlikleri arasında yer alan konser, 22 Ekim 2003 tarihinde Ç.Ü. Balcalı Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

2.1.2 "Sümer-Hitit Kültürü ve Anadolu Uygarlığı" konulu panel-toplantı

Adana Güçbirliği Vakfı, Cumhuriyetimizin 80. yıl münasebeti ile Seyhan Belediyesi işbirliğinde, 03 Kasım 2003 Pazartesi günü Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda, antik drama eşliğinde, "SÜMER-HİTİT KÜLTÜRÜ VE ANADOLU UYGARLIĞI" konulu bir panel- toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya, Sayın Muazzez İlmiye Çığ Dr. Hc. "Sumerolog", Sayın Prof.Dr. Cem Karasu "Hititolog" ve SayınProf.Dr.Fahri Işık "Arkeolog", Patara Kazı Ekibi Başkam, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı" konuşmacı olarak katılmışlardır.

Toplantıda ayrıca, Sayın Gülsün TUNCER AYÇA üflemeli ve vurmak çalgılarla doğaçlama müzik eşliğinde bir okuma tiyatrosu sunmuştur.

2.1.3 Adana Güçbirliği Vakfı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Adana Tabib Odası işbirliği ile 24 Mayıs 2004 tarihinde "Sağlıkta Dönüşüm ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde İyileşme" konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Toplantıya Konuşmacı olarak Prof.Dr. Nafiz Bozdemir, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd. Prof.Dr. Sabahattin Aydın, Tıp Fak. Dekanı Prof.Dr. İsmet Tan, Tabib Odası Başkanı Doç.Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlık Ocağı Tabibi Dr.Mahmut Erdoğan katılmışlardır.

2.1.4 Yaşlılığın Toplumsal Rehabilitasyon Projesi çalışmaları sürdürüldü.

2.1.5 Adana Güçbirliği Vakfı ve Adana Valiliği işbirliği ile Sivil toplum örgütlerini aydınlatmak amacıyla Adana Valiliği toplantı salonunda " Avrupa Birliği Projeleri" konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya konuşmacı olarak Avrupa Birliği Türkiye Koordinatörü Sayın Sunay Demircan konuşmacı olarak katılmışlardır.


2.2 SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER


2.2.1.                  Zeynep Üçbaşaran Piyano Resitali

Adana Güçbirliği Vakfı, kültür etkinlikleri çerçevesinde 08 Nisan 2004 günü, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda uluslar arası öne sahip sanatçımız piyanist Zeynep Üçbaşaran'ın katılacağı bir Piyano Resitali düzenlemiştir.

Vakfın bugüne kadar faaliyette bulunduğu ve bir hayırsever tarafından ücretsiz tahsis edilen vakıf merkezi dairenin satılmasından dolayı taşınmıştır.

Vakfın yeni Adresi: Tepebağ mah. 19 sk. 13/A K.3 İbrahim Günay İşhanı Seyhan / ADANA 
TEL : 0-322-3523349 FAX : 0-322-3518409

Adana Güçbirliği Vakfı
 Yönetim Kurulu