2013-2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Adana Güçbirliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 10 Mart 2014 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 16.00'da; çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart 2013 Cuma günü aynı saatte Seyhan Oteli'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

30 Mart 2013 tarihinde yaptığımız Olağan Genel Kurul toplantısından bu yana yürüttüğümüz "yönetim" görevi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sizlere özet olarak aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur.

 

1.      Adana Vizyon 2023

2.      Adana Tarım Müzesi

3.      Sosyal ve Kültürel Çalışmalar.

4.      İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları.

1. Adana Vizyon 2023

1. Adana Vizyon 2023

Adana’mızın 2023 yılında ulaşması amaçlanan ekonomik, sosyal, kültürel yapı üzerinde kamuoyu oluşturulması ve sivil toplum kuruluşlarının, kent dinamiklerinin kent kalkınmasında belirleyici rol alması amaçlanmaktadır. Çalışma Grubu olarak alınan karar doğrultusunda, konusunda uzman kişi ve kurumların katıldığı belirli konulardaki “durum raporları” hazırlanması aşaması belirli bir noktaya gelmiş bulunmaktadır.

Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu olarak Adana'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi amacıyla yürütülecek projelerde Milletvekillerimizin de bilgilendirilmesi için çalışmalarla ilgili ilki 19 Temmuz 2012 tarihi olmak üzere düzenli aralıklarla ortak toplantılar yapılmıştır.

Vizyon 2023 Çalışma Grubunun sonraki toplantısı 14 Ağustos 2013 Çarşamba günü Saat 17: 00 - 19.00 saatleri arasında Adana Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Borsa Meclis Salonunda yapılmıştır.

Adana’ya ilişkin resmi veriler değerlendirilerek Adana’nın:

  1. Nüfus yapısı, durumu ve dinamik özellikleri
  2. Yerel Yönetimler
  3. Tarım
  4. Eğitim

Durumu hakkındaki raporları hazırlanmıştır. Toplantı tarihinden önce söz konusu raporlar incelenmiş ve katılımcılarla paylaşılmıştır

Adana’nın gelişimini sağlayacak, toplumun refah düzeyini yükseltecek ve ülke ekonomisi içinde hak ettiği yeri almasını sağlayacak Vizyon’2023 projesine Katkı sağlayan:

KATILIMCI KURULUŞLAR

§  Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi

§  Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

§  Adana Barosu, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu

§  Çukurova Kalkınma Ajansı, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışma Ve İş Kurumu Müdürlüğü

§  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, AGV - Adana Güç Birliği Vakfı, Adana Çiftçiler Birliği, AGİAD - Adana Genç İşadamları Derneği, İŞKAD - Adana İş Kadınları Derneği, ADSİAD - Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, AGİD - Anadolu Girişimci İşadamları Derneği, ÇUGİAD - Çukurova Genç İşadamları Derneği, TÜMSİAD - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, ASKON - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Adana ÜSAM – Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi

 29 Ekim 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Adana Vizyon 2023 değerlendirme toplantısı düzenlenmiş olup Rakamlarla Adana ile ilgi veriler görüşülmüştür. Vizyon raporuna eklenmiştir

 

 

 

 

 

2. Adana Tarım Müzesi

Tarımın Başkentine Tarım Müzesi

Tarım bölgesi konumunda Türkiye'nin başkenti gösterilen Adana'da Tarım Müzesi oluşturulması amacıyla 10 Mart 2013 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı. Adana'nın tanınan çiftçi ailelerinden Özler ‘in aile şirketi Özler Tarım Ürünleri AŞ’nin hayata geçirmek amacıyla hazırladığı Tarım Müzesi Projesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana Güçbirliği Vakfı (AGV), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Çiftçiler Birliği'nin (AÇB) de desteğini aldı. Bir araya gelen 5 paydaş, Adana Tarım Müzesi İşbirliği Protokolü'nü törenle imzaladı. Tarım araç ve ekipmanlarının toplanacağı 2 yerden biri olan Özler'e ait Abdioğlu Köyü'ndeki tesislerde yapılan törende konuşan AGV Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Adana'nın ülke ekonomisinde tarım yönünden sahip olduğu ağırlığı vurgulamak amacıyla tarım müzesi kurmak istediklerini söyledi. Müze oluşturmanın masraflı bir iş olduğunu ve yaşatılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Hamit Serbest, şöyle dedi: "Bu müze toplanacak eşyalarla sınırlı kalmayacak. Biz yaşayan mekân yaratma amacındayız. Yörenin yiyecekleri, sebzesi, meyvesi, yemeklerinin de sunulacağı, insanların oraya icabında piknik yapmak için gidecekleri, okul öğrencilerinin yöresel kültürleri tanımak için götürülecekleri bir alan, bunun yanında tarımla ilgili tüm teknolojik gelişmeleri de görebilecekleri mekân olmalı. Gençlerimizin köy kültürünü bir nebze de olsa tadabileceklerini ümit ediyoruz. Hayalimiz budur, devletten talebimiz de bunun için arazi sağlamasıdır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarım ülkesi olan Türkiye, Cumhuriyet'in gelişimi ile birlikte tarımdan yaptığı kazanımlarla sanayileşmesini sağlayabilmiştir ve tarımdaki tüm yenilenmeler, tüm ilkler Adana'dan başlamış ve bütün ülkeye yayılmıştır. Şu an vardığımız noktada Adana'nın nüfusunun yüzde 88,24'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Dolayısıyla belde ve köylerde yaşayan nüfusumuz sadece yüzde 11 dolaylarındadır. Acaba köy yaşamı bitiyor mu diye de düşünmek lazım. Eğer bitiyorsa herhalde bir şeyler yapmamız gerekir. "Özler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özler de, Adana'ya kazandırmak istedikleri Fen Lisesi projesi ile birlikte atadan kalma tarım araçlarının, aletlerinin sergileneceği müze fikri ile hazırlık yapmaya başladıklarını, diğer kurumların da destek ve ilham vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tarihe Tarımla Geçen Kent

AÇB Başkanı Behçet Homurlu’ ise, bölgelerin kültürleri ile tanındığını vurgulayarak, "Adana, öncelikle tarım bölgesi olarak Türk tarihine geçmiştir. Ağalarımız sinemalarda konu olmuştur. Şu anda da, Adana'yı 'tarımın başkenti' olarak ifade ediyoruz. Bu işin başlangıç noktasından bugüne kadar gelen tarım kültürünün, insanlar tarafından bilinmesini faydalı gördüğümüz için bu projeyi destekliyoruz" diye konuştu. Tarım Müzesi'nin Türkiye'de tarımın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken ATB Başkan Vekili Selahattin Yumuşak da, ATB'nin 100'üncü yaşına denk gelen çalışmayı önemsediklerini belirterek, "Bu müze, tarımın nereden nereye geldiğini ifade etmesi açısından bizler için çok önemli. Karasabandan sonra traktörü bile geçtik, uçağa kadar ulaştık" dedi. ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu ise, 40 yılı geride bırakan ÇÜ’nin ilk fakültesi olan Ziraat Fakültesi'nin mezunlarının da tarımın gelişmesinde katkısı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Fenercioğlu, aynı mezunların bölgede çiftçi ile birebir irtibatta olması nedeniyle müzeye tarım aletlerinin teminine de yarar sağlayacağını söyledi. Konuşmalar sonrası müzenin kuruluş protokolü imzalandı. Tarım makinelerinin, aletlerinin toplanması, korunması ve kurulacak Tarım Müzesi'ne devrinin sağlanmasını amaçlıyor protokol kapsamında, bölge halkı bilinçlendirilecek, ellerindeki tarım aletleri araçları ve kültürel değeri olan her türlü tarım aletinin tarım müzesine bağışı sağlanacak.

Kimler Katıldı?

Protokol imza ve tanıtım törenine törene Adana Vali Vekili Fikret Deniz, Çukurova Kaymakamı Abdülhamit Erguvan, ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, Adana Hacı Sabancı Organize Sabancı Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Sadi Sürenkök, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Av. Elif Doğan Türkmen, Özler Ailesi mensupları, Özler Tarım personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

3. Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

a)      01.08.2012 tarihinde Adana Güçbirliği Vakfı olarak Gazetelere Basın Bülteni yayınlattırıldı. İçeriği: 01.08.2012 Adana’nın 2023 Vizyonu için “Sözü Olan Herkes Konuşsun” başlığıyla okuyucuya duyuruldu. Adana Güç Birliği Vakfı (AGV) tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü nedeniyle “Adana için 2023 Vizyonu”nun belirlenmesi için başlatılan bir dizi çalıştay, beyin fırtınası ve bilgilendirme toplantılarının 19 Temmuz 2012’de yapılan ilk toplantısının sonuç raporu hazırlandı. Bu rapora göre, 2023 Vizyonunun belirlenebilmesi için; toplumun her kademesine yapılanlar, planlananlar duyurulacak ve yine her kademeden görüş, öneri ve eleştiriler alınacak, bir bakıma, Adana’nın geleceğine ilişkin görüşü olan her birey ve kuruluşun bunu önermesi sağlanacaktır. AGV Yönetim Kurulu, düzenlenecek seri toplantıların birincisinde, daha ziyade 2023 Vizyonunun belirlenebilmesi için yöntem üzerinde durulduğunu, önce yapılmış benzer çalışmaların irdelendiğini yol haritasının ana hatlarla belirlendiğini bildirdi. Valilik, Adana parlamenterleri, belediyeler, üniversiteler, Kalkınma Ajansı, meslek odaları, medya ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde bu çalışmanın amacı anlatıldıktan sonra veri toplanmaya başlanacağı belirtilerek, dile getirilen tüm görüşlerin “amaç, yöntem, mevcut durum, sektörel bazda planlamalar ve sonuç” başlıkları altında toplandığı vurgulanıp, öne çıkan görüşler şöyle sıralandı:

b)     “Nasıl Bir Gelecek Bekliyoruz” konusu toplumda tartışılmalı ve Adana toplum olarak ne istiyor diye bakılmalı, Adana 2023 Vizyonu için hayaller kurulmalı ve bu hayaller uygulanabilecek planlara dönüştürülmeli, Toplumda farkındalık yaratılmalı, kişiler/kurumlar problem çözmek için bir araya gelmeli ve en önemlisi “Önce Adana” ve “Ben Değil, Biz” anlayışı ile hareket etme kültürü geliştirilmeli. Bu çalışmada, Adana halkının, daha yeşil, kendi doğal yapısını koruyabilen kültürünü belirginleştiren refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşam isteği unutulmamalı ve Adana için devletten istenecekler, yerel olanaklarla yapılabilecekler dikkatlice ayrılarak, belirlenmeli. Toplumsal bir mutabakat içinde başta Valiliğimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz ile tüm milletvekilleri, Odalar, SİAD’lar ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Sonuç odaklı bir çalışma yapılmalı, daha önce yapılan çalışmalar gibi raflarda kalmamalı. 1998 – 2000 yılları arasında Adana Güç Birliği Vakfı tarafından hazırlanan “Adana Sosyo-Ekonomik Rapor” formatı gerek uygulama gerekse de raporlama yönüyle bu çalışmada da uygulanabilir. Reel sektörle birebir çalışan akademik kurumların varlığının önemli olduğu, iş dünyası ile üniversitenin entegre olmasının tek başına dahi bölgenin gelişimine neden olabileceği göz ardı edilmemeli. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda Adana ÜSAM’ın 2000 yılından bu yana hizmet vermekte olduğu ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye akması, iki yapının entegrasyonu için geliştirilen sistem ve kültürün bölgeye yaygınlaştırmalı, bu amaçla gerekli destek sağlanmalı. Bu çalışma Adana’da düşünülmeyeni düşünmek şimdiye kadar yapılmayanı yapmak, bir anlamda “icat çıkarmak” veya “eski köye yeni adet getirmek” anlayışı ile yapılmalıdır. Toplumun her katmanındaki insanların görüş ve katkıları alınmalıdır. Üniversiteler ve öğretim elemanları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, … gibi tüm yerel dinamiklerin bu çalışmayı benimsemeleri, katkı yapmaları ve uzmanlık alanları konusunda desteklemeleri zorunludur. Söz konusu çalışmanın yürütüleceği sistemin en üst yönetim organı başta Adana Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, Üniversite rektörleri, iş dünyasını temsil eden kuruluşların başkanları,… gibi yöneticilerden oluşmalıdır.

c)      Adana Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş, Adana Milletvekili Sayın Ümit Özgümüş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan V. Sayın Zihni Aldırmaz, Adana Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Gizer, Adana Ticaret Borsası Başkanı Sayın Muammer Çalışkan, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Bekir Sütçü, ADSİAD Başkanı Sayın Süleyman Sönmez, İŞKAD Başkanı Sayın Elif Doğan Türkmen, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cafer ESENDEMİR, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Sayın Orhan APAYDIN, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Nesrin GÖÇHAN, TUİK Adana Bölge Müdürü Sayın Durmuş Ali ŞAHİN ile STK’ların yöneticileri ve iş dünyasının değerli temsilcilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Adanalılarla birlikte bölgemizi kültür, sanat, ekonomi,… gibi her alanda daha iyi noktalara taşıyacağımıza olan inancımızı da bu vesileyle ifade etmek isteriz.

d)     Adana Güçbirliği Vakfı, Adana Gezi ve Tarihi Binaları Çalışma Grubu oluşturarak Adana'nın gezi yerleri ve tarihi binalarının tanıtımına katkıda bulunabilmek için Adana Valiliği, Adana İl Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdare'nin katkılarıyla çalışmalar yapmıştır. Adana'da görülmesi gereken 14 tarihi binanın tanıtımını yapan "ADANA KÜLTÜR YÜRÜYÜŞ PARKURU" broşürünü tekrar bastırmıştır.

e)      1999 Yılında Adana’daki Kültür Varlıklarımız adı altında bir proje oluşturulmuştur.2014 yılında bu proje tekrar gözden geçirilip fotoğrafları çekilerek o tarihten bu yana varlıklarını devam ettiren, yıkılan, restore edilen yerler belirlenip bir sunum halinde Adana Güçbirliği Vakfı sitesine yüklenmiştir.

f)       Adana Tarım Müzesi Adana Tarım Müzesi Koordinasyon Kurulu’nun kararı doğrultusunda 6-10 Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da yapılan Tüyap Tarım Fuarına katılmıştır. 66 m2 teşhir alanı ücretsiz olarak temin edilerek. TÜYAP’ ın organizasyonu ile gerçekleşen fuarda emsal alanın kullanım bedeli 10.000 TL olup bu konuda TÜYAP yönetimine tüm paydaşlar adına teşekkür iletilmiştir. Adana Tarım Müzesi’nin tanıtımına büyük katkılar sağlayan bu etkinlik projenin ruhuna uygun biçimde tefriş edilmiştir. Sergilenen traktörler Özler Tarım tarafından temin edilerek ve nakliyeleri de kendilerince sağlamıştır. Tefriş için 12.000 TL civarında bir maliyet doğmuştur.  Bu bedelin Çukurova Üniversitesi dışındaki paydaşlar olarak Adana Ticaret Borsası, Adana Çiftçiler Birliği, Özler Tarım ve Adana Güçbirliği Vakfı tarafından paylaşılmıştır. Tarım Müzesi Broşürünün de basılıp ziyaretçilere dağıtılan projemiz büyük ilgi görmüştür. Bağış yapmak isteyen kişilerin iletişim adresleri alınmış ve irtibata geçilmiştir.

g)     Adanalı Ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz, ‘Anılarla Yaşamak’ isimli sergisini 75. Yıl Sanat Galerisinde 03.02.2014 ve 13.02.2014 tarihleri arasında Adana Güçbirliği ve Sezgi Ajans sponsorluğunda açmıştır. Sergimiz 10 gün boyunca sanatseverlerle buluşmuştur. Sanatçının 38 eserinin yer aldığı serginin açılışını yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zihni Aldırmaz yapmıştır. Konuşmasında son derece güzel tablolardan oluşan sergiyi izlemekten büyük keyif aldığını söyledi. Zihni Aldırmaz, konuşmasına  “Kadim dostumuz Adanalı Hatice Kumbaracı Gürsöz’le her zaman gurur duyuyoruz. Bugün bu seçkin toplulukla birlikte olmak son derece güzel. Bir insan her şey olabilir, ama sanatçı olmak zordur ve çok değerlidir. Değerli sanatçımızın güzel eserlerini Adana’da sergilemesinden, bu eserleri izlemekten, takip etmekten keyif duyuyoruz.” dedi. Ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz de sergideki eserlerde Anadolu kadın hikayeleri, insan manzaraları bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ekspresyonist ekol mensubuyum, ama ben buna biraz espri duygusu, özlem, nostalji duygularını ekliyorum. Resimlerimi bu karma içerikle yapıyorum. Adana’nın geçmişteki, çocukluğumdaki görüntülerinden kesitleri tuvale döktüm. Çocukluk anıları, Adana’nın tarihi eserlerini resmettim. Türkiye’de ve yurtdışında 36 kişisel sergi açtım. ‘Anılarla Yaşamak’ sanat kariyerime başka bir boyut kazandırdı. ”Adana Güçbirliği Vakfı’nca organize edilen serginin açılışında söz alan Adana Güçbirliği Vakfı Genel Sekreteri, İŞKAD Başkanı Elif Doğan Türkmen, sanata ve sanatçıya destek olmanın önemine değindi ve toplumun her kesiminin aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Zihni Aldırmaz sergiyi gezdikten sonra, Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün anı defterine yazı yazdı. Sergiye eski bakanlardan İmren Aykut, Adana Sanayici İşadamları Derneği ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Süleyman Sönmez’le çok sayıda davetli katıldı.

4. İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları

Vakfımızın Azime Günay İş Merkezindeki İşhanı’nın bütün daireleri her yıl yeni bedeller üzerinden kiraya verilmiştir. Kira sözleşmeleri yenilenmiştir.

Vakfın 2013-2014 yılı Deprem Sigortası yaptırılmıştır.

Binanın 2012 2013 yıllarına ait emlak vergileri ödenmiştir.

Adana Güçbirliği Muhasebesini 01 Ekim 2013 tarihinden itibaren SMMM Bayram Bükbüz tutmaya başlamıştır.

Sonuç olarak; Vakfımız bu dönemde yaptığı tüm çalışmalarda katılımcılığı ön planda tutmuş, diğer STK'lar ve Odalar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmaya gayret etmiştir. Adana ile ilgili konuların sürekli tartışılarak, sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında görüşler geliştirilmesi ve Güçbirliği Platformuna taşınmasına çalışılmıştır. Adana'nın gerçek ihtiyacının da bu birlik ve beraberlik anlayışı olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmalarda Vakfımıza ve Yönetim Kurulumuza maddi, manevi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi sunarız.

Adana Güç Birliği Vakfı

 

2013 - 2014 Dönemi Yönetim Kurulu