ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

 

1999-2001 Faaliyet döneminde yapılanlar özet olarak aşağıya çıkarılmıştır.

1- Eğitim Köyü inşaat faaliyetleri dönem içinde de sürdürülmüştür.

Adana Valiliği Özel İdare Müdürlüğü'nce yaptırılan Kapalı -Yüzme Havuzu bitirilmiş ve hizmete hazır hale getirilmiştir. Yaptırılan havuz gerek mimari özelliği gerekse fonksiyonlarından ötürü büyük takdir toplamıştır.

Adana Şoförler Odası'na yaptırılan Anaokulu inşaatı da bitirilerek hizmete hazır hale gelmiştir.

Emniyet Müdürlüğü Vakfı'nca yaptırılan Bilgisayar Teknik Lisesi çok kısa bir süre sonra bitecek haldedir. Yaklaşık 2 ay içerisinde teslim edileceğini ummaktayız.

Eğitim Köyü inşaat alanı içerisinde hafriyat ve dolgu çalışmaları sürdürülmektedir. İnşaat alanının %35'lik bir meyile sahip olmasından ve toprak kalitesinin kötülüğünden ötürü bu tip çalışmalar beklenenin çok üzerine çıkmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 200,000 m3 'ün üstünde hafriyat çalışması yapılmıştır.

Eğitim Köyü'nün ana yol ve kanalizasyon çalışmaları Adana büyükşehir Belediyesi'nce başlatılmış olup, çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.

Trafo Merkezi ihale edilmiş ve inşaatına başlanmıştır. Mayıs ayı başında teslim alınacaktır.

Çok büyük önem arz eden su problemi, Nisan ayı içinde yapılan bir sondaj neticesinde bulunan, 20m3/sn kapasitesinde kuyu suyu ile aşılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde İlköğretim Okulu'nun temeli atılarak, inşaatına başlanacaktır,   Arazinin Proje kodlarına getirilmesi işi tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmanın bitmesinden sonra peyzaj çalışmalarına başlanacaktır. Çimlendirme ve ağaçlandırma süratle yapılacaktır.

Eğitim Köyü'ne Milli Eğitim Bakanlığı'nca yaptırılacak Güzel Sanatlar Lisesi için bütün çalışmalar bitirilmiş, projeler onanmış ve Bakanlıkça yaklaşık 2 trilyonluk bir tahsisat ayrılmıştır. Yaşanmakta olan kriz nedeniyle projeye başlanması biraz gecikmiştir. Ün kısa zamanda başlanacağını ummaktayız.

Su basma seviyesine gelen Süper Lise İnşaatının bu dönem üstleniciler tarafından hızlandırılacağı izlenimini almaktan ötürü memnunuz.


 Kaba inşaatları bilen İdari Bina ile misafirhane de dönem içerisinde bitirilecektir. Hedefimiz; 2002-2003 öğretim yılına tesisi bitirmektir. Bu hedef için sağlanacak katkılar şükranla karşılanacaktır.

Projenin bu günlere gelmesinde her alandaki değerli katkılarından ölürü Adana Valisi sayın Oğuz Kağan KÖKSAL'a ve Kamu Yöneticilerimize,

Yol ve kanalizasyon inşaatlarını üstlenerek yaptıklarından ötürü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Aytaç DURAK'a,

Katkılarından dolayı Seyhan Belediye Başkanı Yıldıray ARIKAN'a

Şoförler Odası Başkanı sayın Kazım BARIŞIK'a


Mimari, peyzaj, sıhhi tesisat, elektrik, betonarme ve diğer projelerimizin müelliflerine ve emeği ve katkısı geçen herkese şükranlarımızı arz ederiz.

2-   Ekonomik Araştırmalar Kurul'umuzca Sosyo-Ekonomik Rapor'un hazırlanmasından sonra, Adana'nın elindeki sermaye birikimini üretime kanalize etmek ve yatırımları özendirmek amacıyla kurulması önerilen AYAGEM, Adana Yatırını Geliştirme Merkezi Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve ÜSAM, Üniversite Sanayi Araştırma Merkezi'nin iştirakleriyle kurulmuştur.

3-   Tarımda ürün bazında üretici birliklerinin özendirilmesi, ürün deseni çalışmalarının yapılması ve tarımda yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi için Vakfımızca koordinasyon görevi üstlenilmesi kararı alınmıştır.

4-    Vakfımızın Eğitim Gençlik ve Spor Kurulunun bir Projesi olarak, AYAS, Adana Yüzme Atlama ve Su Sporları Kulübü kurulmuştur. İnşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu kullanılarak, Adana'nın kaybolan çok önemli bir potansiyeli tekrar hayata geçirilecek, toplumun spor yapmasına olanak sağlamanın yanı sıra Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştirilecektir.

Bu konuda emeği geçen -başta Mete Korkut GÜLMEN ve Can AKŞİT olmak üzere- herkese teşekkür ederiz.

5-   Çevre ve Sağlık Kurulu'nca "Adana I. Sağlık Şurası" Ocak 2001 de gerçekleştirilmiştir. Büyük bir başarı ile gerçekleştirilen bu proje. Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi ve ilgili Sivil Toplum örgütlerinin iştirakleriyle yapılan gerçek bir ortak çalışmadır.

6-   Çukurova Toplantıları dönem içerisinde "TÜRKİYE VE YENİDEN YAPILANMA" ana başlığı ile sürdürülmüştür. Yaşamakta olduğumuz kriz, seçilen başlığın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymuştur.


7-  Basın ve Halkla İlişkiler Kurul'umuzca, bülten aylık hale getirilerek, 48 sayfaya çıkarılmıştır. Aylık olarak yayınlanmaya devam edecektir. Başarılı çalışmalarından ötürü başta Kurul Başkanı sayın Muzaffer BAL olmak üzere kurul üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

8-  Parlamento ve Dış İlişkiler Kurulumuz, Adana'nın dışarıda tanıtımını sağlamak üzere İstanbul ve Ankara'da iki toplantı düzenlemek için çalışmalara başlamıştır.

 Toplantıların 2001 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

   9- Yönetim Kurulumuzca, 2001 yılı için seçilen Şura konusu Adana Ekonomisidir.

Adana Güçbirliği Vakfı koordinatörlüğünde; Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Esnaf Birlikleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin iştirakleriyle. Adana I. Ekonomi Şurası" düzenlenmesine karar verilmiştir. Çalışmalara Genel Kurul sonrası hemen başlanacaktır. Şura'nın Kasım 2001 de yapılmasın planlanmaktadır.

10- Eğitim        Gençlik ve Spor Kurulu, Gençlik Komisyonunca, kötü koşullarda yaşayan eğitimsiz ye işsizlerin entegrasyonu ve rehabilitasyonu amacıyla, ATAKAP, Adana Toplumsal Atılım ve Kazanım Projesi geliştirilmiştir.

ATAKAP Projesi kapsamında, AÇEV, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı ile işbirliği yaparak ve Adana Valiliğimizin destekleriyle 26 Mart 2001 günü okuma-yazma bilmeyenlerin, okuma-yazına öğrenmesini sağlayacak kurslar İYOP-İşlevsel Yetişkin Okuma-Yazma Programı adı altında başlatılmıştır. Projenin zaman içerisinde yaygınlaştırılması ve okuma-yazma bilmeyen çok sayıda kişinin eğitilerek okuma-yazma öğrenmesi hedeflenmektedir.

Proje Adana Valiliği ile birlikte yürütülecektir.

ATAKAP Projesi, bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı projedir. Projeye 20'nin üstünde Sivil Toplum Örgülü de destek kararı vermiştir.

      Proje ile ilgili detaylı bilgi, biraz sonra projeksiyon cihazı ile verilecektir. 


Çok kısa bir özet olarak sunduğumuz faaliyetlerimizi tensiplerinize arz eder, saygılar sunarız.




Adana Güçbirliği Vakfı
   Yönetim Kurulu