ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI
1998 YILI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Adana Güçbirliği Vakfı 1998 yılı Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, daha önce üyelere gönderilmiş ve ilan edilmiş davet yazısında belirtilen 27 Mart 1998 tarihinde saat 16.00’da Seyhan Oteli’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi Sayın Yusuf Karaçay’ın katılımıyla yapıldı.

83 vakıf mütevelli heyeti üyesinden 46 üyenin katılımı ile vakıf tüzüğünde öngörülen üye çoğunluğunun bulunduğunun tespitinden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya tarafından açıldı.

2- Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

3- Önerilen adaylar arasında oylanarak Divan Başkanlığına Aydın Önen, katipliklere Zeynep Öztekin ve Keman Erdoğan seçildiler.

4- Yönetim Kurulu adına Başkan Şekip Karakaya faaliyet raporunu, Denetim Kurulu adına Zeynep Öztekin Denetim Kurulu raporunu okudular. Yapılan bu açıklamalardan sonra üyelerin soruları yanıtlanarak gündemin bu maddesinin görüşülmesi tamamlandı.

5- Yapılan açık oylama ile yönetim ve denetim kurullarının ibrasına ittifakla karar verildi.

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Yukarıda belirtildiği gibi mütevelli heyeti toplantısının gündemindeki tüm maddeler görüşülerek toplantıya son verildi. İş bu Mütevelli Heyeti toplantı tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alındı. 27.03.1998

Divan Başkanı
Aydın Önen

Katip
Zeynep Öztekin

Katip
Kemal Erdoğan