OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TUTANAĞI

 

30 MART 2013, Seyhan Oteli, ADANA

 

Adana Güç Birliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 12 Mart 2013 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, Olağan Genel kurul Toplantısı 30 Mart 2013 Cumartesi günü Seyhan Oteli Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya … üyenin asaleten, …üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluğun sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

 

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu

2.      Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

3.      Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

4.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.      Vakfın 2012-2013 dönemi mali bilançosunun okunması

6.      Denetim Kurulu raporunun okunması

7.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

8.      Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

9.      Öneriler ve Dilekler

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest Genel Kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Selami Güleç, Divan Başkan Vekilliğine Bilal Nadir Gök ve Divan Katipliği’ne Sabahattin Yumuşak oy birliği ile seçildi.

 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 2012 – 2013 dönemi faaliyet raporunu okudu.

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2012 – 2013 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest tarafından okundu.

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2010 – 2011 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı Numan Tansuğ tarafından okundu.

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, oya sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu:

Prof. Dr. Yıldırım B. Önal

Prof. Dr. M. Necat Ören

Prof.Dr. Adil Türkoğlu

Hülya Veziroğlu

M. Zeki Albulak

Prof. Dr. Behnan Alper

Prof. Dr. Aytekin Berkman

Suat Karataş

Doç. Dr. Hakan Uysal

Prof. Dr. İlter Uzel

Abdulkadir Üçkardeşler

Dr. Erhan Ülvan

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Öneri ve Dilekler maddesinde Başkan Prof. Dr. Hamit Serbest söz alarak, Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini belirtti ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti.

Divan Başkanı Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.

 

 

 

 

Bilal Nadir Gök                     Sabahattin Yumuşak                          Selami Güleç

Divan Başkan                         Divan Başkan Vekili                          Divan Katibi

 

 

EKLER:

1.      Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2.      Hazirun Cetveli ve ekleri

3.      2012-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

4.      2012-2013 Dönemi Denetleme Kurulu Denetim Raporu

5.      İstifa dilekçeleri

6.      01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki Bilanço