OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

           16 MART 2022 ADANA SANAYİ ODASI, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2022 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Genel Kurulu toplantısı 16 MART 2022 Çarşamba günü Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya… Üyenin asaleten, …üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

 

GÜNDEM

 

1.Açılış ve yoklama

2.Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6.Vakfın 2021 dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması, okunması, görüşülmesi ve ibrası

7.Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması

10. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine katılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12.Vakfın 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi

 

13.Vakfın 2022-2024 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

 

14.Öneriler ve Dilekler

 

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı.

 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz Bey açılış konuşmasını yaptı.

Yüksel Yavuz Bey katılımcılara ve Divana teşekkür ettikten sonra konuşmasına başlamadan önce Çanakkale Şehitlerimiz için 1dk’lık saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyetimizin temel taşları Çanakkale ile başlamıştır. Ekonomi İzmir’de başlamıştır ve Çukurova tarımı İzmir’den sonra Dünyada tarımda en gelişen illerimizden biridir. Adana Güçbirliği Vakfının hayat hikâyesi kuruluş amacı yine ekonomi, kalkınma ve refahtır.1923 de Rahmetli ATATÜRK İzmir’de nasıl ki Ekonomiyi anlattı ise Dünyanın yönetilebilir silahtan sonra en önemli silahı ise ekonomidir. Agv 1997 yılında kurulan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı o zaman ki Sayın Oğuz Kaan Köksal Bey valimiz Adana’nın ileri gelenleri Adana’ya hizmet edilmesi amacı ile kurulan bir vakıf idi. O günkü hizmetlerinin bir kısmını yaptı. Bugün ise çok daha güzel şeylere imza atmak için 2022-2024 yılları arası atılım yılı diyoruz biz ona renk yılı diyoruz farklı projeler yılı diyoruz.

Diyerek Açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Vali yardımcımız Muzaffer Şahiner söz aldı.

 

Sayın Vali Yardımcımız Muzaffer Şahiner katılımcılara teşekkür ettikten sonra:

Vakıf kültürü Selçukludan, Osmanlıdan başlamak üzere anane, gelenek ve göreneklerimizden var olan bir kültürdür. Dolayısı ile bu kültürün yaşatılması çok önemli. Bu kültürdür ki Anadolu’nun her bir karış toprağında mutlaka vakıflar tarafından yapılmış bina edilmiş izleri, mühürleri görüyoruz. Bundan dolayı özellikle sivil toplum olarak sizlerin öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Adana olunca Adana’daki vakfın amacına baktığımızda kültür turizminden tarıma kadar her alanda faaliyet yapabilen bir vakıf dolayısıyla bunu hepimizin kamu, özel sektör sivil toplum kuruluşlarının hep beraber sahip çıkması çok önemli tabi ki bazı nedenlerden dolayı belki istenilen düzeyde katılım olmadı ama Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere hepsinin yüreklerinin burada attığını biliyoruz bundan sonraki süreçte de el birliği içerisinde yapılacak olan faaliyetlerde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile hep beraber çok güzel şeylerin yapılabileceğine inanıyoruz.Kaldı ki bu bağlamda biz bulunduğumuz dönem içerisinde lezzet festivalinin  organize edilmesinde bulunduk görev aldık gerçekten Adana’daki sivil toplum kuruluşlarındaki işbirliği koordinasyon dayanışmasının mükemmel bir derecede olduğunu gördük Yine Adana’mızın kurtuluşunun 100.yıl dönemi münasebeti ile kurul başkanlığını yaptık. Gerçekten Adana’ya yakışır bir şekilde kutlama oldu hepinizin de bildiği üzere en uzun bayraktan tutunda diğer etkinlikleri de sizlerde takip ettiniz 100.yılda 100 etkinlik adı altında bur dada bütün odalarımızın bütün sivil toplum kuruluşlarının belediyelerimizin valiliğimizin koordinasyonunda en üst düzeyde olduğunu gördük bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Vakfımızın da tekrar olağan genel kurulunun da hayırlı olmasını diliyor güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum divan heyeti başta olmak üzere tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun diyerek sözü Divan başkanına bıraktı.

 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Niyazi Göger, Divan Başkan Vekilliğine Muhammet Yalçın ve Divan Kâtipliğine Yakup Bulut oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz 2021-2022 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi.

 

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2021 dönemine ait gelir gider ve mali bilançosu Vakıf Saymanı Ferdi Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı.

 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2021 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu üyesi Tamer Gülcan tarafından okundu. İbrası yapıldı

 

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2022-2023 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2022-2023 dönemi Hedeflenen tahmini bütçesi Agv Saymanı Ferdi KAVAK tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu

 

   1   TAYFUN TANSUĞ

   2   ALİ ŞAKİR TILTAY VEFAT

   3  AYTAÇ BİLGEN VEFAT

1 4  AYÇA KATLAV

1 5-  FIRAT ÖZKAN

2 6-  İ.MEHMET EREL

3  

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine katılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı.

1

PROF DR KADİR AYDIN

2

DOÇ DR ERGÜL HALİSÇELİK

3

AV. İLKER MENGÜ

4

NİYAZİ GÖĞER

5

ADANA BAROSU

6

ADANA ESNAF ve SANATKÂRLAR ODASI

7

AHMET YILMAZ

8

EZGİ YAVUZ

9

TUĞBA AKTUNÇ

10

İSRAFİL UÇURUM

11

ASKON

 12   İSMAİL ACI

13   TEKİN TAYLANCI

14   SAVAŞ TATİL

15   BARAN ŞİRİN

   

 

Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU 11 ASİL ÜYE

1 YÜKSEL YAVIZ

2 BURHAN KAVAK

3 SÜLEYMAN BAŞ

4 İHSAN OĞUZ BEYARSLAN

5 ŞAHİN GÜNEŞER

6 KAZIM BOZAN

7 PROF DR KADİR AYDIN

8 DOÇ DR ERGÜL HALİSÇELİK

9 RECEP ÇALIŞKAN

10 ZEYNEL ABİDİN ÜSTEMEL

11 FERDİ KAVAK

 

YÖNETİM KURULU 11 YEDEK ÜYE

 

1 PROF.DR BEKİR ÖZÇELİK

2 MEHMET ÇALIK

3 NAYİM YELDAN

4 ÜMİT ÖZLÜ

5 ÖMER TEKDEMİR

6 MUSTAFA ÇALIŞKAN

7 SUAT YAHŞİ

8 ABDULLAH HAMİDİ

9 NİYAZİ YÜKSEL

10 VAHİT ALANOĞLU

11MEHMET AKİF AKYILDIZ     

 

 

Gündemin 13. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2022-2024 dönemi Denetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı.

 

DENETİM KURULU 11 ASİL ÜYE

1 TAMER GÜLCAN

2 AV İLKER MENGÜ

3 NİYAZİ GÖGER

4 TUĞBA AKTUNÇ

5 BELGİN GÜLER ÖZÇELİK

 

DENETİM KURULU 11 YEDEK ÜYE

1 YASİN IŞIK

2 ERCÜMENT ÖZKAN

3 OZAN GÜLAŞTI

4 MURTAZA KILÇIK

5 OSMAN KÖSE

 

 

 

 

 

14.madde Öneriler Dilekler maddesinde;

 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik söz aldı.

Çeyrek yüzyıllık vakıf üyesi oldum. Uygun bulduğunuz için öncelikle teşekkür ederim.

Vakıfta Herkesin mutlaka bir emeği vardır. İşbirliği koordinasyonu Sivil Toplum Örgütlerinde

Çok önemli, Dışardan Adana’ya bakınca hep kavgalı bir şehir görüntüsü var. Adana’mız 1990 yılının

4.büyük şehriydi. Adana için hep endeks hazırlardım Adana nerde Çünkü Adana yürürken

Başka illerde koşmuş. Adana hem nüfusta, hem gayrisafi hasılatta ihracatta ilk 4-5 iken son veriler

40’larda kişi başına gelirde 46.sırada iyi haber şu adana ve Samsun illeri potansiyeli yüksek olup

Potansiyelini kullanamayan 2 şehir görüntüsü bu hem iyi hem kötü haber. Kötü haber potansiyelini

kullanamamış, iyi haber eğer doğru vizyon doğru projeler olursa doğru yatırımlarla bu şehir

Çok kısa zamanda sıçrama yapacak şehirler. Bizlerde buraya geldikten sonra ilk önceliğimi kurumlar

Arası işbirliği, birlikte proje yapma alışkanlığı, Yerelde lobicilik, yereldeki lobiciliğin Ankara’yı

Zorlaması. Ulusal düzeyde lobicilik Uluslararası ve daha çok fon bulma daha çok teşvik alma

Daha çok proje yapma imkânı sağlaması bu konuda bir mesafe kat etmeye başladık ve tek başına da

Şunu da yapmaya çalıştım en azından bunu da paylaşmak isterim Tek başına bir kurumun çıkmasını

Birazcık diğer kurumlar istemiyor Birlikte hareket etme kabiliyetini artırtmamız lazım. Bu konuda

Yakın zamanda yaptığımız bir proje kamu özel sektör diyalog projesi tamda buydu. Bunun içerisinde

Tüm paydaşlarımız oldu. Sayın Valimiz, Belediye başkanımız Sayın Ticaret odamız sanayi odamız

Borsamız, OSB’miz 2 rektörümüz Kalkınma Ajansımız hep birlikte Adana’ya birlikte karar verdik.

Aslında bu benimde düşündüğüm bir kalkınma projesiydi Adana Kalkınma Modeli bu kalkınma

Modelinde başarılı olması için 2 unsur çok önemli bir sahiplenme 2 sürdürülebilirlik sahiplenmede

Ancak tüm paydaşlarla birlikte olur tek başına bir kurum karar verdiği zaman diğer kurumlar ya bu onun

Kararı ben onun yanında olmayayım gibi bir anlayışa sahip oldu maalesef. Bu şekilde tüm üst düzey bu

Projeyi sahiplenince Adana da son dönemde bir işbirliği, kurumların birbirine yakınlaşması Adana ile

Birlikte hareket edelim Adana’yı birlikte kalkındıralım çünkü tek başına kimsenin kendini kurtarması

Mümkün değil.

 

 

Mütevelli Heyet Üyemiz Aydın Önen söz aldı

Vakfımız 1997 senesinden beri faaliyette olan bir vakıf kuruluşundan beri ben bu vakfın bir üyesiyim

Gerçekten vakıf kurulduğu zaman Adana’da bir heyecan vardı birlik vardı beraberlik vardı tabi aradan

Yıllar geçti Eğitimle ilgili bir takım teşebbüsler bir takım nedenlerle ne yazık ki aksadı bu geçmiş

Yıllara rağmen bugünlere geldik. Tabi hepimizin takdir ettiği gibi umduğumuzu hayalimizi

Gerçekleştirmek durumunda olamadık bu vakfı hedeflerine ulaştırmak için mutlak suretle birlik ve

Beraberliğe İhtiyaç var ismi üstünde Güçbirliği Vakfı birlik olmayan yerde güç olmaz vakıf yalnız

Bırakılmadı tabi Bir takım hizmet aşkıyla hareket eden üyeler vakfın daha ileriye gitmesi için çalışma

Gösterdiler Birlik beraberlik çok önemli maalesef diğer şehirlerle kıyas ettiğimiz aman

Adana’mıza arzu edilen Hedeflere ulaşmadığı gibi ne yazık ki birazda geri kaldığımızı itiraf etmemizde

Fayda var Son birkaç yıldır bütün kurum ve kuruluşlar aynı düşünceyle Adana’ya hizmet etmek için

Birlik ve Beraberlik içinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adana her bakımdan gelişmeye

Müsait olan bir Kentimiz, sanayi şehri tarım şehri ve tabiatın bütün güzelliklerini sinesinde barındıran

Ender şehirlerden Biri hepimiz bu şehre bu şehrin insanlarına hizmet etmek durumundayız işte bizim

Vakfımızın kuruluş Amacı temelde de bu düşünce hâkimdi yönetime Başarlar diliyorum.

 

 

Mütevelli Heyet üyemiz Ç.Ü eski dönem rektörümüz Yalçın Gürgen söz aldı.

 

Vakıf kurulduğu zaman gerçekten üniversitede bir senato salonunda tüm Adananın başkanları,

Belediye başkanları, ordalardı ama bir özelliğini ifade etmek zorundayım bu vakfın kuruluş amacı

O zaman kalkınma ajansı yok teknokentler yok ARGE bu kadar gelişmemiş ve bu vakfı kuranlara

Emeği geçenlere olumlu katkıda bulunanlara hakikaten teşekkür ediyorum.

Kurulduğu zaman amaç şuydu adananın potansiyellerini tespit etmek nitelikli insan gücünü

Kullanmak yatırım alanlarını incelemek ve ona göre araştırmalar yaparak potansiyeli o bölgelere

Doğru yönlendirmek. AYEGEM diye bir yer kuruldu ve onun ilk müdürü bendim. .Tarım ekonomisinde

Üniversitenin çok değişik kesimlerinde yaptırım ve bilgi birikimine sahip olan insanlarla çalışmalar

Yapıldı. Nitelikli güç desteklerini ve odalardan alındığı zaman yapılamayacak bir şey yok

Hükümet gücü olmadan yerel yönetimlerin gücü olmadan nitelikli güç olmadan başarıya ulaşmak

Zordur. Eğer bunları desteklediğiniz takdirde çok daha güzel olur. Yeni yöneticilerimize teşekkür

Etmek istiyorum saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.

 

Mütevelli Heyet Üyemiz Yakup Bulut söz aldı.

Ben değerli rektörüme mütevazı gösterdiler ama kuruluş aşamasından itibaren her aşamasında

Bu Güçbirliği vakfının oluşmasında ve hakikaten birlik oluşmasında AYEGEM’in kurulmasında

Üniversitemizin bilgi be birikiminin Adana ticaretine tarımın aktarılmasında çok büyük emekleri

Vardır kendisine şükranlarımı arz etmek istiyorum.

 

 

Mütevelli Heyet Üyemiz Teyfik Kısacık söz aldı;

Ben 2003 yılından beri Adana Mersin’de 50-60 senedir Doğu Güney Doğudan göç etmiş olan Türkiye

Cumhuriyeti Vatandaşlarımızın Topluma Uyum Projesi ile uğraşıyorum. Burada Şaban Baş’a teşekkür

Ediyorum bu mevzuda bize yardımcı oldular. Türkiye’nin en büyük sorunu Ekonomik sorun değil

Mülteci sorunu. İlk olarak kendi vatandaşlarımız için bu Arap olur, alevi Olur, Kürt olur ama Türkiye

Cumhuriyeti Vatandaşlarımızdır. Ben 81 yaşındayım. Benim burada ricam şu. Şuan Adana öyle bir

Ortamdaki çok kıymetli Valimiz, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Sabancı Sanayi Organize

Bunlar ilk olarak 95 yılından beri birlik ve Beraberlik içinde olan kurumlar olarak gördük.

Vakıftan yeni yönetimden en büyük beklentim öncelikle tebrik ediyorum hayırlı uğurlu olsun

Başarılar diliyorum Konuşmalarımı Birazcık düşünün.

 

Vakıf Başkan Yüksel Yavuz Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini

Belirtti ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti.

 

Divan Başkanı, Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.

 

 

 

 

 

NİYAZİ GÖGER                MUHAMMET YALÇIN                YAKUP BULUT

Divan Başkanı                      Divan Başkan Vekili                      Divan Başkan Kâtibi