OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

 

                          31 MART 2017 SANAYİ ODASI, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 15 Mart 2017 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı 31 Mart 2017 Cuma günü Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya….üyenin asaleten,……üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

  

GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama

2.Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6.Vakfın 2016 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve onanması

7.Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8.Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması ve ibrası

10.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12.Öneriler ve Dilekler.

 

  

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı.

 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök açılış konuşması yaptı. 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına İhsan Bermekoğlu, Divan Başkan Vekilliğine Nihat Ceylan ve Divan Kâtipliğine Zübeyt Şendur oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi. 

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök 2016 – 2017 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi. 

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2016 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı. 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2016 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı İsmail Demirdüzen tarafından okundu. İbrası yapıldı

 Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

 

Vakfın 2017-2018 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2017-2018 dönemi Hedeflenen mali bütçesi Agv Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu 

RAMAZAN SAYGILI                 07.06.2016

TARKAN KULAK                       13.03.2016

 

 Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.


 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı 

1-) Nihat Ceylan


Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

Teyfik Kısacık çalışmalarından dolayı Vakıf Yönetim Kuruluna teşekkürlerine bildirmiştir.

Aydın Önen iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Yakup Bulut Eğitim Köyü projesi ile ilgili görüşlerini belirtmiş önerilerde bulunmuştur.

 

Çetin Remzi Yüreğir’in Onursal üye olarak Vakıfta kalması önerisi kabul edildi.


 

İhsan Bermekoğlu                   Nihat Ceylan                            Zübeyr Şendur

Divan Başkanı                           Divan Başkan Vekili               Divan Başkan Kâtibi