OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

                                    26 MART 2018 ADANA TİCARET BORSASI, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 09 Mart 2018 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Genel Kurulu toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü Adana Ticaret Borsası 7 kat Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya… Üyenin asaleten, …üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

 

GÜNDEM

 

1.  Açılış ve yoklama

2.  Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3  Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6. Vakfın 2017 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve onanması

7 Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8.Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması ve ibrası

10. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12 Vakfın 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi 

13.Vakfın 2018-2020 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

 14 Öneriler ve Dilekler

 

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı. 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

 Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök açılış konuşması yaptı. 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına MUSTAFA ÇALIŞKAN, Divan Başkan Vekilliğine NEDİM GÜL ve Divan Kâtipliğine SAMİ DURMUŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

 Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök 2017 – 2018 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi.

 Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

 

Vakfın 2017 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı. 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2017 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı İsmail Demirdüzen tarafından okundu. İbrası yapıldı 

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018-2019 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı. 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018-2019 dönemi Hedeflenen tahmini bütçesi Agv Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu

 

TÜRKER DOĞAN                 29.05.2017

 

İSMAİL SEFA ÖZLER          16.03.2017

 

İSRAFİL UÇURUM                04.02.2018

 

ŞERAFETTİN BULUT            01.03.2018

 

ZÜHTÜ OVALI                        09.03.2018

 

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı

 

1-) TAMER KISA

2-) İRFAN CİCO

   

 

 

   

Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı

YÖNETİM KURULU 11 ASİL ÜYE

1 BİLAL NADİR GÖK

2-)YÜKSEL YAVUZ

3-)BURHAN KAVAK

4-)SABAHATTİN YUMUŞAK

5-)TAMER GÜLCAN

6-)NUMAN TANSUĞ

7-)BELGİN GÜLER ÖZÇELİK

8-)SÜLEYMAN BAŞ

9-)RECEP ÇALIŞKAN

10-)UMİT ÖZLÜ

11-)CÜNEYT ERGİNKAYA

 

 

 

11 YEDEK ÜYE

1

MEHMET ÇALIK

2

SAMİ DURMUŞ

3

MEHMET GÜVELOĞLU

4

M.ZÜBEYR YAĞCI

5

HASAN ERDEVE

6

MUSTAFA BAŞ

7

ALİ KARAÇALI

8

AHMET ASLAN

9

ZEYNEP ÜSTEMEL

10

ZÜBEYTŞENDUR

11

MEHMET YUVALI

 

 Gündemin 13. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018-2020 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı

DENETİM KURULU ASİL

İSMAİL DEMİRDÜZEN

MAHMUT KORKMAZ

MEHMET AKİF KILAÇ

ERCÜMENT ÖZKAN

NEDİM GÜL

 

 

DENETİM KURULU YEDEK

İSMAİL HAKKI ÖZKAN

BAYRAM SERT

ERMAN ONATÇA

ABDULKERİM ARIKAN

HASAN AYDIN

 

 

14.madde öneri ve Dilekler maddesinde

 

  • Teyfik Kısacık çalışmalarından dolayı Vakıf Yönetim Kuruluna teşekkürlerine bildirmiştir.
  • Yakup Bulut Eğitim Köyü projesi ile ilgili görüşlerini belirtmiş önerilerde bulunmuştur.
  • Vakıf Başkan Bilal Nadir Gök Bey, Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini

Belirtti ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti.

 

Divan Başkanı Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.

 

 

Mustafa Çalışkan                              Nedim Gül                                   Sami Durmuş

Divan Başkanı                                   Divan Başkan Vekili                    Divan Başkan Kâtibi