2012 Yılı Bilanço dökümü için Lütfen Tıklayınız.


2012 Yılı Gelir Gider tablosu için Lütfen Tıklayınız.


2012 Yılı Mizan  için Lütfen Tıklayınız.