OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

                                                    22 TEMMUZ 2020 ADANA SANAYİ ODASI, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 07 Temmuz 2020 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Genel Kurulu toplantısı 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya… Üyenin asaleten, …üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

 

GÜNDEM

 

1.        Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.        Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.   Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6.   Vakfın 2019 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve onanması

7.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması ve ibrası

10. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12 Vakfın 2020-2022 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi

 

13.Vakfın 2020-2022 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

 

14 Öneriler ve Dilekler

 

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı.

 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök açılış konuşması yaptı.

 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Zeki KIVANÇ, Divan Başkan Vekilliğine İSMAİL ACI ve Divan Kâtipliğine NİYAZİ GÖĞER ve MUHAMMET YALÇIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök 2019-2020 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi.

 

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2019 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı.

 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2019 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu üyesi AV.YMM Mehmet Akif Kılaç tarafından okundu. İbrası yapıldı

 

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020-2021 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

 

 

 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020-2021 dönemi Hedeflenen tahmini bütçesi Agv Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu

 

 

1-) Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen (09.07.2020)

 

 

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı

 

1-) FAHRİ ÖZER

2-) FERDİ KAVAK

3-) SAYIM AZMAZ

4-) ABDULLAH KAPLAN

5-)HÜSEYİN KARABULUT

6-) ABDULKADİR ŞİMŞEK

7-) VAHİT ALANOĞLU 

8-) BELGİN GÜLER ÖZÇELİK

9-) UMUT POLAT

10-)ORHAN MURAT AVCI

   

 

 

 

   

Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020-2022 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı

 

YÖNETİM KURULU 11 ASİL ÜYE

1-)YÜKSEL YAVUZ

2-)BURHAN KAVAK

3-)SÜLEYMAN BAŞ (ADANA SANAYİ ODASI)

4-)İHSAN OĞUZ BEYARSLAN

5-)ŞAHİN GÜNEŞER (ADANA TİCARET BORSASI)

6-)RECEP ÇALIŞKAN

7-)MUZAFFER EMİN YUMUŞAK

8-)ORHAN MURAT AVCI

9-)ZEYNEL ABİDİN ÜSTEMEL

10-)PROF DR BEKİR ÖZÇELİK

11-)FERDİ KAVAK

 

 

11 YEDEK ÜYE

1

MUSTAFA KEMAL ATİLLA

2

CEMAL BAĞCI

3

MEHMET ÇALIK

4

VAHİT ALANOĞLU

5

ABDULLAH HAMİDİ

6

NAYİM YELDAN

7

OSMAN KÖSE

8

NİYAZİ YÜKSEL

9

İSMAİL HAKKI ÖZKAN

10

MEHMET AKİF AKYILDIZ

11

EMRE YILMAZTÜRK

 

Gündemin 13. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020-2022 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. Kabul

Edildi ve ibrası yapıldı

DENETİM KURULU ASİL

TAMER GÜLCAN

NUMAN HULİSİ TANSUĞ

BELGİN GÜLER ÖZÇELİK

MEHMET AKİF KILAÇ

 

 

 

DENETİM KURULU YEDEK

SEDAT ŞİRİN

ZÜBEYT ŞENDUR

MUSTAFA ZÜBEYİR YAĞCI

NİHAT CEYLAN

CAHİT SINMAZ

 

 

14.madde öneri ve Dilekler maddesinde

 

  • Teyfik Kısacık Kuruldan önce duyuru ile beraber bilanço ve gelir gider tablosunun da

Üyelere gönderilmesini iletti.

  • Vakıf Başkan Bilal Nadir Gök Bey, Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini

Belirtti ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Divan Başkanı Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.

 

 

 

 

 

ZEKİ KIVANÇ          İSMAİL ACI                   NİYAZİ GÖĞER              MUHAMMET YALÇIN

Divan Başkanı            Divan Başkan Vekili       Divan Başkan Kâtibi         Divan Başkan Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

EKLER:

1.      Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2.      Hazirun Cetveli ve ekleri

3.      2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

4.      2019 Dönemi Denetleme Kurulu Denetim Raporu

5.      01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki Bilanço

 

 

 

 

 

 

 

ZÜBEYR