ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI 30 NİSAN 2002 TARİHLİ OLAĞAN MALI GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

AdanaGüçbirliği Vakfı 2002 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı,  29 Nisan 2002 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından,  daha önce üyelere gönderilmiş ve ilan edilmiş davet yazısında belirtildiği gibi bir gün sonra 30 Nisan 2002 tarihinde saat 14.00 ’de 272 Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesinden 39 üyenin katılımı ile Seyhan Otelinde yapıldı .

 

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Şekip KARAKAYA tarafından açıldı

2- Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

3- Divan üyelerinin seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Fikret KARABUCAK, Kâtipliklere A.Esat TUĞBERK ve Kemal ERDOĞAN seçildiler

4- Şekip KARAKAYA Faaliyet Raporunu, Akif Kemal Denetim Kurulu Raporunu okudu. Yapılan açık oylama ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına oy birliği ile karar verildi

5- Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçe tasarısı Sayman Akif Kemal AKAY tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.

6- Dilek ve temenniler belirtildikten sonra toplantıya son verildi.

 

Divan Başkanı
Fikret KARABUCAK

 

Katip
A.Esat TUĞBERK

 

 

Katip
Kemal ERDOĞAN