ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI
26 NİSAN 2000 TARİHLİ OLAĞAN MALİ GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Adana Güçbirliği Vakfı 2000 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, daha önce üyelere gönderilmiş ve ilan edilmiş davet yazısında belirtilen 26 Nisan 2000 tarihinde saat 14.00’de Seyhan Otelinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü temsilcisi Sayın Mevlüt ABBASOĞLU’nun katılımıyla yapıldı.

84 Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesinden 56 üyenin katılımı ile Vakıf Tüzüğündeki öngörülen üye çoğunluğunun bulunduğunun tespitinden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Şekip KARAKAYA tarafından açıldı

2- Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

3- Divan üyelerinin seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Bülent PAKSOY, katipliklere Doç. Dr. Mete Korkut GÜLMEN ve Özcan AĞAOĞLU seçildiler.

4- Üyelerden aylık(veya yıllık) katkı payı alınabilmesi için kuruluş senedine eklenti yapılmasına (tüzük değişikliğine) ilişkin olarak, Divan Başkanlığı salonda tüzük değişikliği için gerekli 2/3 çoğunluğun var olduğunu tespit ederek önergeyi onaylattı. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu adına Başkan Şekip KARAKAYA Faaliyet Raporunu, Denetim Kurulu adına Tayfun TANSUĞ Denetim Kurulu Raporunu okudu. Yapılan açık oylama ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 5. Maddesi gereği, Vakfa üye alınması için teklif edilen 182 kişilik listenin rektör, dekan ve Vakfa katkıda bulunanlar hariç; üniversite mensuplarından 90.000.000.- TL diğer kişilerden 200.000.000.- TL tüzel kişilerden (kurumlar) 750.000.000.- TL alınması şartıyla üyeliklerinin başlamış sayılacağına karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçe tasarısı Sayman Selami GÜLEÇ tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.

8- Genel Kurulca kabul edilmesine istinaden üyelerden aylık 10.000.000.- TL (yıllık 120.000.000.- TL) katkı payının alınmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Dilek ve Temenniler belirtildikten sonra toplantıya son verildi.

 

Divan Başkanı                                                                                              Vakıflar Temsilcisi
Bülent PAKSOY                                                                                            Mevlüt ABBASOĞLU

Katip
Doç. Dr. Mete Korkut GÜLMEN

 

Katip
Özcan AĞAOĞLU