31 MART 2010, Seyhan Oteli, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2010 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, 30 Mart 2010 Salı günü gerçekleştirilen ilk oturumda yeter sayı sağlanamadığı için, 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 18.00'da Adana Seyhan Oteli'nde gerçekleştirilen ikinci oturumda, çoğunluk aranmaksızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na başlandı.

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu

2.      Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

3.      Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

4.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.      Vakfın 2008-2010 dönemi mali bilançosunun okunması

6.      Denetim Kurulu raporunun okunması

•7.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

8.      2010-2012 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi

9.      2010-2012 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi

10.  Vakfın 2010-2012 dönemi faaliyet planı ile tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onanması

11.  Öneriler ve Dilekler

Gündemin 1. maddesi uyarınca; Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest Genel Kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Toplantıda hazır bulunan Vakfın Onursal Başkanı Adana Valisi Sayın İlhan Atış da kürsüye gelerek konuşma yaptı. Sayın İlhan Atış konuşmasında özetle Adana Güçbirliği Vakfının en öncelikli görevinin Adana'da bir birliktelik ve güç birliği oluşturmak olduğunu, bu konuda yapılacak tüm çalışmalara Valilik olarak destek vereceklerini belirtti ve Vakfın Adana için gerekli olduğunu ifade ederek Mütevelli Heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Gündemin 2. maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Süleyman Onatça, Divan Başkan Vekilliğine Sayın Suat Yahşi (MÜSİAD Temsilcisi) ve Divan Katipliği'ne Sayın Sümer Şen (ATO Temsilcisi) oy birliği ile seçildi.

Gündemin 3. maddesi uyarınca; Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı'na oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 4. maddesi uyarınca; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 2008 - 2010 dönemi faaliyet raporunu okudu. Vakıf faaliyet raporunun ve Vakıf hesaplarına ilişkin bilgilerin bir dosya halinde ve ayrı ayrı olmak üzere Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtıldığı belirtildi.

Gündemin 5. maddesi uyarınca; Vakfın 2008 - 2010 dönemine ait mali bilançosu okundu.

Gündemin 6. maddesi uyarınca; Vakıf Denetim Kurulu 2008 - 2010 dönemi Denetim Raporu okundu.

Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.

Gündemin 8. maddesi uyarınca; Vakfın 2010 - 2012 dönemi için Vakıf Senedi'nin 19. ve 22. maddeleri uyarınca, Vakıf Yönetim Kurulu'na iki yıl süresiyle asil ve yedek olarak görev yapacak üyeleri belirlemek için seçim yapıldı. Aşağıdaki Mütevelli Heyet üyeleri Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler:

Yönetim Kurulu Asil Liste

 1. A. Hamit Serbest
 2. İhsan Oğuz Beyaslan
 3. Mahir Fisunoğlu
 4. Mehmet Kazım Apa
 5. Mustafa Kemal Atilla
 6. Mustafa Çortancıoğlu
 7. A. Selami Güleç
 8. Zeki Baykam
 9. ADSİAD (Cahit Sınmaz)
 10. İŞKAD (Birgül Altay)
 11. AGİAD (Mehmet Işıkay)

Yönetim Kurulu Yedek Liste

 1. Mehmet Çağrı Bağatur
 2. Süleyman Onatça
 3. Cüneyt Kamil Erginkaya
 4. Alev Dikici
 5. Orhan Apaydın
 6. Koral Çepni
 7. Mustafa Öncül
 8. Mine Vural
 9. Halime Paksoy
 10. Haluk Uygur
 11. Sanlı Sadi Kurdak

Gündemin 9. maddesi uyarınca; Vakfın 2010 - 2012 dönemi için Vakıf Senedi'nin 19. ve 22. maddeleri uyarınca, Vakıf Denetim Kurulu'na iki yıl süresiyle asil ve yedek olarak görev yapacak üyeleri belirlemek için seçim yapıldı. Aşağıdaki Mütevelli Heyet üyeleri Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler:

Denetim Kurulu Asil Liste

 1. Kadir Ateşok
 2. Ahmet Aydın
 3. Ali Münif Yeğenağa
 4. Hunay Evliya
 5. Fikret Karabey

Denetim Kurulu Yedek Liste

 1. Kemal Erdoğan
 2. Can Akşit
 3. Yakup Sarıca
 4. Atike Nazik
 5. Onur Erkan

Gündemin 10. maddesi uyarınca; Vakfın 2010 - 2012 dönemi faaliyet planı ile tahmini bütçesinin okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca; Öneri ve Dilekler maddesinde Nesrin Göçhan ve Prof. Dr. Mete Gülmen söz aldılar.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Nesrin Göçhan söz alarak Adana Sağlık Turizm Derneği'nin kurulduğunu dernek açılışını Adana Valisi ve Turizm İl Müdürü ile yaptıklarını, hedeflerinin Adana'yı Türkiye'nin 4. Turizm şehri yapmak olduğunu bu konuda yapacakları çalışmalarda Güçbirliği Vakfının desteğinin çok önemli olduğunu belirttiler.

Vakıf eski dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mete Gülmen söz alarak Vakıf binasını bağışlayan Sayın Azime Günay hanımın bağış yaparken Eğitim köyünde yapılacak olan yeni binalardan birine kendi isimlerinin verilmesi şartını koyduğunu belirterek bu hususun göz ardı edilmemesini talep ettiler.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Hamit Serbest Valilikle yapılan görüşmede önceki dönemde hazırlanan protokol metninde hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde Valiliğe sunulduğunu söyledi.


Divan Başkanı                                   Divan Başkan Yardımcısı                              Katip

Süleyman Onatça                               Suat Yahşi                                                Sümer Şen