OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 

                                                      30 MART 2021 ADANA TİCARET ODASI, ADANA 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 12 Mart 2021 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıya….üyenin asaleten,……üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. 

 

GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama

2.Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6.Vakfın 2020 dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması, okunması, görüşülmesi ve ibrası

7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması ve ibrası

10. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12. Öneriler ve Dilekler.

 

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı. 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz açılış konuşması yaptı. 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına İSMAİL ACI, Divan Başkan Vekilliğine MUHAMMED YALÇIN ve Divan Kâtipliğine KENAN FİTİK oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi. 

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz 2020-2021 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi. 

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Saymanı Ferdi Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı. 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı Tamer Gülcan tarafından okundu. İbrası yapıldı 

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2021-2022 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yavuz tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı. 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2020-2021 dönemi Hedeflenen mali bütçesi Agv Saymanı Ferdi Kavak tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı. 

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin talepleri görüşüldü, Üyelikten ayrılan olmadığı

Görüşüldü onandı. 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı 

1-)YİĞİT METE YARDIM

   

 

 

 

Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

Pandeminin Ülkemize ve Adana’mıza etkileri hakkında konuşulmuş ve görüş bildirilmiştir.

Yüksel Yavuz Eğitim Köyü hakkında tekrar bilgi paylaşımı yapmıştır.

 

 

 

İsmail Acı                                  Muhammed Yalçın                  Kenan Fitik

Divan Başkanı                           Divan Başkan Vekili                Divan Başkan Kâtibi