ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI'NIN
05.03.2008 TARİHLİ GENEL KURUL TUTANAĞIDIR

 

Adana Güçbirliği Vakfı Genel Kurul Toplantısı, evvelce vakıf merkezinden yapılan duyuru uyarınca 05.03.2008, saat 16.00'da Adana, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Seyhan Oteli'nde toplandı.

Şenel Kurul Toplantısı, belirlenen Gündeme uygun olarak gerçekleştirildi. Buna göre:

-      Vakıf Başkanı Mete Korkut Gülmen tarafından açılış konuşması yapıldı.

-      Başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Divan başkanlığı için Mehmet Erel, divan üyelikleri için Bülent Tüzün ve İlhami Günsel oy çokluğu ile seçildi.

-      Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

-      Toplantı tutanağının imzalanması için genel kurul tarafından başkanlık divanına oy birliği ile yetki verildi.

-      01.01.2006 - 31.12.2007 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Vakıf Başkanı Mete Korkut Gülmen tarafından okundu.

-      01.01.2006 - 31.12.2007 dönemi Denetim Raporu, İsa Ruhi Batmaz tarafından okundu.

-      01.01.2006 - 31.12.2007 dönemi mali tabloları Bülent Özer tarafından okundu ve genel kurul tarafından oy çokluğu ile ibra edildi.

-      2008 - 2009 dönemi tahmini bütçesi Bülent Özer tarafından okundu ve genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

-      01.01.2006 - 31.12.2007 dönemi yönetim ve denetim kurulları, genel kurut tarafından oy çokluğu ile ibra edildi.

-      2008 - 2009 dönemi için yönetim ve denetim kuruluna aday olmak isteyenler soruldu, yönetim ve denetim kuruluna adaylığı için divana tek liste geldi.

-      Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin açık oylama ile seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine A. Hamit Serbest, Halime Paksoy, Mine Vural, Ali Münif Yeğenağa, Ahmet Yeşilpınar, Cüneyt Erginkaya, Koral Çepni, Cahit Sınmaz, Vedat Gizer, Kemal Erdoğan, Kadir Ateşok,

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine_ Mahir Fisunoğlu, Ethem Kuzucu, Mustafa Öncül, Bülent Büyükiz, Ahmet İhsan Çay, Süleyman Tansöker, Sadi Kurdak, Eşref Yelekçi, Selami Güleç, Sabahattin Toktaş, Yavuz Şire, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: İbrahim Gazioğlu, Hamit Yüzereroğlu, Can Akşit,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Nesrin Göçhan, Yunus Emre Evlice, Sait Polat oy çokluğu ile seçildiler.

-Daha sonra, mülkiyetin Vakfa ait, Tepebağ Mahallesindeki İbrahim Günay İş Merkezinin satılarak, elde edilen parayla Eğitim Köyü Yerleşkesinde bulunan idari binanın Vakıf Merkezi olarak tefrişi ve artan parayla Vakfa gelir sağlamak amacıyla yeni bir gayrimenkul alınması için yeni seçilen yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

-Vakıftan ayrılmak içi daha önce Yönetim Kurullarına dilekçe vermiş olan Mütevelli üyelerin dilekçelerinin kabulü ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Ancak, bu kararın, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Vakıf üyeliğinden ayrılmak için dilekçe veren mütevelli üyelerle bir kez daha görüştükten sonra, yürürlüğe konulması temennisinde bulunuldu.

İstifa dilekçeleri ayrı ayrı oylanan ve Genel Kurul tarafından üyelikten istifaları kabul edilen mütevelli heyet üyelerinin isimleri ve istifa dilekçe tarihleri şöyledir:

 

 

1.

Ziya YALAZ

09.04.2002

2.

Nişim AMADO

22.03.2001

3.

Dr. Necmi ÇEKİN

05.03.2008

4.

Dr. Ahmet HİLAL

05.03.2008

5.

Prof. Dr. Tamer TETİKER

26.02.2008

6.

Candemir GİZER

04.07.2007

7.

Turgay GERDAN

27.06.2007

8.

Mesut YILMAZ

Tarihsiz

9.

M. Erdal KAMIŞLI

27.02.2008

10.

Mehmet DURAK

07.11.2007

11.

Prof. Dr. Işık OLCAY

03.05.2001

12.

Ercan ATALAY

05.09.2002

13.

Polat SABANCI

27.12.2001

14.

M. Yavuz SÖKÜN

12.06.2001

15.

Nuri SABUNCU

21.06.2001

16.

Semih Şakir AKDEMİR

06.07.2001

17.

Şemi KURDAK

11.06.2001

18.

Prof. Dr. Ercan SARIHAN

29.03.2001

19.

A. Erhan TANRISEVER

28.03.2001

20.

Turgut PARLAK

01.11.2000

21.

İbrahim PAKSOY

01.11.2000

22.

Ali AKKAN

22.05.2000

23.

Kadir EKREN

15.07.2000

24.

Eyüphan BANU

31.12.2001

25.

Prof. Dr. Kerim YAVUZ

27.06.2002

26.

Ömer Lütfi M ETİ

11.07.2002

27.

Suat KALFA

05.11.2002

28.

Prof. Dr. Reha ERSÖZ

29.03.2006

29.

Mehmet Y. YALTIR

17.04.2002

 

Dilek ve temenniler bölümünde, Başkan Mete Korkut Gülmen eski yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti, yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini tebrik etti. Yeni yönetim ve denetim kurulu adına A. Hamit Serbest teşekkür konuşması yaptı.

Divan Başkanı Mehmet Erel teşekkür konuşması yaptı ve genel kurulu kapattı.