ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI 30 NİSAN 2001 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Adana Güçbirliği Vakfı 2001 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,  Adana Seyhan Otelinde 29 Nisan 2001 Pazar günü saat 14.00’de, çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan 2001 Pazartesi günü aynı yer ve saatte toplanması yönünde alınan karar gereği Genel Kural 29 Nisan 2001 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlamaması nedeniyle 30 Nisan 2001 Pazartesi günü Adana Seyhan Otelinde saat 14.00’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilci Sayın Mevlüt ABBASOĞLU’nun katılımı ile yapıldı.

257 Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesinden 82 üyenin katılımı ile Vakıf Tüzüğünde öngörülen üye çoğunluğunun bulunduğunun tespitinden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan Başkanlığı ve Heyetinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Divan Başkanlığına Bülent PAKSOY, Kâtipliklere A. Esat TUĞBERK ve Katipliğe Mustafa ÖNCÜL oy birliği ile seçildi.

 

2-  Divan başkanlığına gündeme eklenmek üzere 32 üyenin imzası ile Yüksek istişare Kurulunun kurulması konusunda tüzüğe madde eklenmesi için bir önerge verildi. Divan başkanlığı bu önergeyi görüşmek üzere gündeme 9. madde olarak ilave etti.

 

3-  Vakıf Yönetim Kurulu Başkam Şekip KARAKAYA yönetim kurulu faaliyet raporunu Genel Kurula okudu.

 

4- Yönetim Kurulu Başkam Şekip KARAKAYA’dan sonra Vakıf Genel Sekreteri CAN AKŞIT denetleme kurulu raporunu Genel Kurula okudu.

 

5- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu vakıf mütevelli heyeti üyelerince müzakere edildi.                 

6- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının açık oylama ile ibrasına oy birliği ile karar verildi.

 

7- Vakıf mütevelli heyetine yeni üye alınması görüşülerek ekli listede isimleri bulunana 28 yeni üyenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.         .

8- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi kapalı oy açık tasnif yöntemi ile yapıldı. Seçim sonucunda 80 üyenin oyunu alan aşağıda adı ve soyadı yazılı üyeler yönetim ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyeliklerine seçildiler.

YÖNETİM KURULU (ASIL LİSTE) ;Sekip KARAKAYA, Prof. Dr. Ünal ZORLUDEMİR, Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU, Doç. Dr. Mete Korkut GÜLMEN, Can AKŞİT, Akif Kemal AKAY, Zeki BAYKAM, Ali  Münif  YEĞENAĞA, Tayyar ZAİMOGLU, Yakup BULUT , Halil AVCI

DENETİM KURULU (ASIL LİSTE); Serdar GİRİŞKEN, Selami GÜLEÇ, İsa Ruhi BATMAZ, A Tayfun TANSUĞ, Hüseyin SAYAR.

YÖNETİM KURULU (YEDEK LİSTE);_Numan Hulusi TANSUĞ, Kaya ARIKOĞLU, Muzaffer BAL, Haldun Veli TEYMEN, Özcan AĞAOGLU, A Bülent TÜZÜN, Alev DİKİCİ, Bülent ÖZER, Fatih GÜLER, Tolga TUTAŞ, Ethem KUZUCU.

DENETİM KURULU (YEDEK LİSTE);_Candemir GIZER, Tuncay KENANOĞLU, A Esat TUĞBERK, Teoman KARADUMAN, Yavuz  ŞİRE.

9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan taslak bütçe Şekip KARAKAYA tarafından Genel Kurula okundu. Müzakere edilen taslak bütçe oy birliği ile kabul edildi.

 

10- Divan Başkanlığına gündeme eklenmek üzere 32 üyenin imzası ile verilen Yüksek istişare Kurulunun kurulması hakkında tüzük değişikliği talep eden önerge yeterli çoğunluğun olmaması nedeni ile kabul edilmedi.

 

11- Dilek ve temenniler belirtildikten sonra toplantıya son verildi.

 

 

Divan Başkanı                  Divan Başkan Vekili                  Katip                                 Vakıflar Temsilcisi
Bülent PAKSOY               A.Esat TUĞBERK              Mustafa ÖNCÜL                    Mevlit ABBASOĞLU