ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

31 MART 2009

ADANA

AGV – Mali Genel Kurul                                                                           ¼

 

 

 1. Açılış

 

Adana Güçbirliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 13 Mart 2009 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, 30 Mart 2009 Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumda yeter sayı sağlanamadığı için, 31 Mart 2009 Salı günü saat 16:00’da Adana’da Seyhan Oteli’nde gerçekleştirilen ikinci oturumda, AGV Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması ile çoğunluk aranmaksızın Mali Genel Kurul Toplantısı’na başlandı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, toplantıya katılan Mütevelli Heyet Üyeleri’ne teşekkür etti. Önceki Yönetim Kurulu başta olmak üzere yetkili kurulların ibrasından sonra yeni Yönetim Kurulu’nun 05 Mart 2008 tarihindeki Genel Kurul kararıyla görevi devraldığını, bugünkü toplantıda 31 Aralık 2008 tarihine kadarki döneme ilişkin mali verileri görüşeceğimizi ve bu tarihe kadarki mali işlemlerle ilgili olarak yetkili kurullar hakkında karar vereceğimizi, bu arada katılımcılara 2009 yılının ilk üç ayına ilişkin yönetsel ve mali donelerle ilgili bilgi aktarılacağını da duyurdu. Sonrasında gündemi oya sundu, gündem oy birliğiyle kabul edildi.

 

 1. Divan’ın Oluşturulması, Yetkilendirilmesi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

Yapılan oylama sonucunda, Divan Başkanlığı’na Mehmet VELİOĞLU, Divan Başkan Vekilliğine Mine VURAL, Katipliğe de Mine LİMAN oy birliğiyle seçildiler ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere oy birliğiyle yetkilendirildiler. 

Katılımcı sayısının az olması nedeniyle “açık oylama” yönteminin uygulanmasına ve bu nedenle “Oy toplayıcı” seçilmemesine karar verildi. 

Ardında Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

 

 1. Raporların Okunması ve Karar 

AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sırasıyla faaliyet raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporu okundu. Divan Başkanı tarafından, okunan raporlar hakkında görüş bildirmek veya soru sormak isteyen katılımcılara söz verildi; söz alan olmadı.Ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucunda raporların kabulüne ve Denetleme Kurulları ile Yönetim Kurulları’nın ayrı ayrı ibrasına oy birliği ile karar verildi.

 

Divan Başkanı’nın 2009 yılı tahmini bütçesinin aktarılıp aktarılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, AGV Yönetim Kurulu Başkanı, 2009 yılı ilk 3 aylık dönemde gerçekleşen gelir ve giderlerle ilgili sözlü bilgilendirmede bulundu.Ardından 2009 yılında yürütülmekte olan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aktararak, özetle; 

 • Sağlık ve Ekonomi konularındaki çalışmaların belirlenen programa uygun olarak sürdürüldüğünü,

 Ceyhan Bölgesi’ndeki enerji yatırımıyla ilgili bir, biri açık hava müzesi şeklinde oluşturulacak “ Köy  Evi  Projesi”, diğeri “ Çukurova’daki Ürün Deseninin Belirlenmesi Projesi” olmak üzere tarımla ilgili iki projenin daha yaşama geçirileceğini,

 AGV/Mali Genel Kurul                                                                                   2/4

 

 • Adana Güçbirliği Platformu’na 15 Kurumun imzasıyla katıldığını, platformun kabul gördüğünü, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu

Duyurdu.

 

4. Dilek ve Öneriler

 

Divan Başkanı tarafından dilek ve öneriler için söz verildi.

 

 • Söz alan MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çam; enerji sektörüne ilgi gösterilmesinden ve Ceyhan havzasıyla ilgili proje üretilmesinden memnuniyet duyduğunu, Botaş’ın çok önemli olduğunu belirtti. “Enerji Sanayi Bölgesi” kurulması yönünde talepte bulundu. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenlerin varlığından söz edildiğini, ancak somut bir bilgi bulunmadığını vurguladı. DPT’nin ve hükümetin bu konudaki yaklaşımının ne olduğunu, AGV’nin bu konudaki katkısının ne olabileceğini, bu bölgede yatırım yapmak isteyenlerin yatırım yapıp yapamayacaklarını sordu.

 

 • Bu konuda söz alan Hamit SERBEST, “bu konularda herkes konuşuyor. Konuşulan konular arasında sadece petrol değil, tersane de var.DPT’nin planında Adana ile ilgili hiçbir ifade olmaması üzücü. Adana’da yaşayan, bu sektöre hizmet verecek vatandaşların orada yapılacak yatırımlardan nasıl etkilenecekleri işçi mi, patron mu olacakları bilinmiyor.Biz AGV olarak şöyle bakıyoruz; Evet yabancı sermaye gelsin, ama Adana’ya ne getirir Adana’dan ne götürür bunu da hesabı yapılsın. Yöremizin insanı burada yatırımcı da olabilecek mi? Bu bölgeye yapılacak yatırımların ve gelecek sermayenin bölgemize ve ülkemize katma değeri ne olacaktır? Bunların araştırılması gerekiyor. Ceyhan’daki boru hattının açılış törenine Adana Valisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gibi ilimizin en üst düzeydeki temsilcilerinin ve yöneticilerinin davet edilmediğini duyduk.Bir firmanın bölgede İngiltere Büyükelçiği’ nin himayelerinde toplantı ve anketler yaptığı duyumları var ama henüz buna detaylı el atabilecek duruma gelmedik.Ancak vakfımızın bu bölge ile ilgili çalışmaları bulunuyor. Bizim düşüncemizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışma programımızda yer alan bu konunun, oluşturulan gruplarımızla hızla çalışılacağına inanıyorum.” dedi.

 

 • Ahmet ÇAM tekrar söz alarak, “Adana Ticaret Odası meclis üyesiyim. Farklı konularda hazırladığım 10 adet projem var. Örneğin seracılık, hayvancılık gibi konuların ele alınması lazım. Bu projelerimin Adana Güçbirliği Vakfı’nda değerlendirilmesini istiyorum.” Dedi ve AGV bünyesinde verilecek her türlü göreve hazır olduğunu söyledi.

 

 • Hamit SERBSET, “Biz bir icra organı değiliz, bir sivil toplum örgütüyüz. Paydaşları bir araya getirmek bizim başarımız olur. Daha genelinde bunlar hükümetin görevidir. Çıkıp konuşmak, söylemlerde bulunmak, sakin şekilde zemin oluşturmak, doğru strateji geliştirmek ve icra organlarının yararlanabileceği açılımlar sunmak gerekir. Kendine yeten sekiz ülkeden biriydik. Bu önerileriniz bu pozisyonumuzu geri kazanmak açısından çok önemli.” Dedi.

 

 • Ahmet Çam; Çukurova Kalkınma Ajansı kanalıyla kullandırılan hibe kredilerinin bölgenin kalkınması için  önemli bir kaynak olduğunu, yüz proje üretilse bunun kabul

 

AGV – Mali Genel Kurul                                                                                              3/4

 

edilenleri sivil toplum örgütlerine dağıtılsa ciddi bir hareketlilik kazanılacağını

 

 • belirttikten sonra, “ AB projelerini üretmek, fon yaratmak, sivil toplum örgütlerine dağıtmak konusunda düşünceleriniz nedir, neler yapılabilir?”

 

 • Hamit SERBSET; yurtdışında uygulanan sistem ile Türkiye’de uygulanan sistem farklılık gösterdiği için, ülkemizde bu fonları verimli kullanmak için biraz daha çaba harcamamız gerektiğine değindi ve zamanla bu konuda da yol kat edeceğimize dair umut var olduğunu belirtti.

 

Divan Başkanı tarafından başka öneri ve dilek olmadığı tespit edildi.

 

 1. Kapanış

 

Divan Başkanı; AGV’nin Adana için çok önemli bir kurum olduğunu, kesinlikle yaşatılması gerektiğini , her yaşayan organizma gibi AGV’nin de belirli dönemlerde sıkıntılar yaşayabileceğini, sorunlarla karşılaşabileceğini ve fakat el ele vererek bunların aşılabileceğini, nitekim son yıllarda bu iradenin somutlaştığını ve yeniden toparlanma sürecine girildiğini, bu sürecin şu anda da sürmesinden mutluluk duyduğunu belirtti, tüm katılımcılara Adana Güçbirliği Vakfı’na vardikleri destek için teşekkür etti ve oturumu kapattı. 31 Mart 2009, Adana

 

 

 

Mine LİMAN                             Mine Vural                          Mehmet VEZİROĞLU

  Katip Üye                          Divan Başkan Yard.                         Divan Başkanı