01.01.2021 – 31.12.2021   DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER                                                                                                                     GELİRLER

PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ                             56.718.31                   ÜYE AİDAT GELİRLERİ                                        6.720,00

MUTFAK VE GIDA GİDERLERİ                                   5.816,17                     KİRA GELİRLERİ                                               75.332,00     

HABERLEŞME GİDERLERİ                                         2.565,00                    FAİZ GELİRLERİ                                                 8.179,57

MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ                                  8.694,29                    SGK İNDİRİMLERİ                                               2.315,03

ELEKTRİK VE SU GİDERLERİ                                    1.362,06                    GEÇEN YILDAN DEVİRLER ;

BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                                     -                       KASA                                                                     15,63

DAMGA,BİNA VE ARAZİ VERGİLERİ                          446,60                       BANKALAR                                                        46.021,55

DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER                                   5.070,47                        GELİR FAZLASI                                     3325,98                                

BANKA MASRAFLARI                                                 163,95                                                 

KASA MEVCUDU                                                         249,11                               

BANKALAR                                                             60.823,79            

                                                                                                                                                          

GENEL TOPLAM                                    141.909,76                                        GENEL TOPLAM                           141.909