ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

01.01.2019 – 31.12.2019   DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER                                                                                                                     GELİRLER

PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ                           44.447.37                  ÜYE AİDAT GELİRLERİ                                 8.750,00

MUTFAK VE GIDA GİDERLERİ                                   6.296,95                  KİRA GELİERLERİ                                     57.490,37

HABERLEŞME GİDERLERİ                                         1.730,00                  MEVDUAT KARLARI                                  10.545,73

MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ                                   4.876,51                 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER                         31.314,11

ELEKTRİK VE SU GİDERLERİ                                        984,69                  BORÇLAR;                                                          

BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                          5.478,77                 GELİR STOPAJ                                           1.465,88                                      

İMAR BARIŞI HARCI                                                  15.221,13               SİGORTA PRİMİ                                         1.018,92

ZEMİN TESPİT TUTANAĞI                                             3.450,13               GEÇEN YILDAN DEVİRLER;                           

DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER                                          4.655,93                  KASA                                                           207,90

KASA MEVCUDU                                                        184,45                      BANKALAR                                              65.945,77

BANKALAR                                                                 59.399,08                                                                                                     

GELİR FAZLASI                                                           16.071,42

GENEL TOPLAM                             176.738,68                          GENEL TOPLAM                                          176.738,68