ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

                                                              01/01/2017 - 31/12/2017 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU                                                         

GİDERLER (TL)                                                                     

GELİRLER (TL)                                                                             

 

    

 

 

Personel Ücret ve Giderleri

31.699,88

  Üye Aidat Gelirleri

  1.440,00

Mutfak ve Gıda Giderleri

  3.965,15

  Kira Gelirleri

40.923,65

Haberleşme Giderleri

  1.784,50

  Mevduat Karları

  6.057,08

Mali Müşavirlik Giderleri

  3.250,98

  Diğer Çeşitli Gelirler

  2.465,51

Elektrik ve Su Giderleri

     688,62

  Borçlar;

 

Bina Bakım ve Onarım Giderleri

  3.540,00

  Gelir Stopaj

  1.467,86

Diğer Çeşitli Giderler

  8.450,84

  Sigorta Primi

     733,07

 

 

 

 

Kasa Mevcudu

     147,05

  Geçen Yıldan Devirler;

 

Bankalar

64.708,24

  Kasa

       64,71

 

 

  Bankalar

68.021,41

Gelir Fazlası

  2.938,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 

GENEL TOPLAM

121.173,29

GENEL TOPLAM

121.173,29