ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI
05 MAYIS 2004 TARİHLİ OLAĞAN MALİ GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

 

Adana Güçbirliği Vakfı 2004 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Adana Seyhan Otelinde 04 Mayıs 2004 günü saat 14.00’de, çoğunluk sağlanamazsa 05 Mayıs 2004 günü aynı yer ve saatte toplanması yönünde alman karar gereği, Genel Kurul, 04 Mayıs 2004 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 05 Mayıs 2004 günü Adana Seyhan Otelinde saat 14.00’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilci Mevlüt ABBASOGLU’nun katılımı ile yapıldı.

 

1.            Toplantı, Yönetim Kurulu Başkam Can AKŞİT tarafından açıldı.

2.            Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

3.            Divan üyelerinin seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına İsa Ruhi BATMAZ, Katipliklere Metin GÜLEN ve Alev DİKİCİ seçildiler.

4.            Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5.            Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkam Can AKŞİT Faaliyet Raporunu, Denetim Kurulu adına İsa Ruhi BATMAZ Denetim Kurulu Raporunu okudu. Yapılan açık oylama ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına oy birliği ile karar verildi.

6.            Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçe tasarısı Yönetim Kurulu Başkanı Can AKŞİT tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.

7.            Dilek ve temenniler: bu bölümde Tevfik KISACIK, Mete Korkut GÜLMEN, Bülent ÖZER, Bülent TÜZÜN, Kemal ERDOĞAN, Cüneyt ERGİNKAYA söz aldılar. Tevfik KISACIK, görüşlerini yazılı olarak da Divan Başkanlığına sundu.

 

Divan Başkanı                                                             Vakıflar Temsilcisi
İsa Ruhi Batmaz                                                         Mevlüt ABBASOĞLU

 

Katip
Metin GÜLEN

 

Katip
Alev DİKİCİ