OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

                                                           21 MART 2019 SANAYİ ODASI, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı(AGV) Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2019 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı 21 Mart 2019 Perşembe günü Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya….üyenin asaleten,……üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. 

 GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama

2.Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

3.Yönetim Kurulu Başkanı konuşması ve protokol konuşmaları

4.Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6. Vakfın 2018 dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması, okunması, görüşülmesi ve ibrası

7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8. Hedef Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

9.Hedef Tahmini Bütçenin okunması ve ibrası

10.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

11.Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması.

12. Öneriler ve Dilekler.

   

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra açıldı. 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce AGV Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök açılış konuşması yaptı. 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına NEDİM GÜL, Divan Başkan Vekilliğine SEDEF SEFİL ve Divan Kâtipliğine SAMİ DURMUŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

 Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök 2018 – 2019 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi. 

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu. İbrası yapıldı. 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2018 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı İsmail Demirdüzen tarafından okundu. İbrası yapıldı  

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2019-2020 dönemi hedeflenen faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.  

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2019-2020 dönemi Hedeflenen mali bütçesi Agv Saymanı Burhan Kavak tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı. 

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu

 

TÜRKAN CERRAHOĞLU                08.01.2019 

ÜMİT ÖZER                                 05.03.2019 

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca;

 Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı 

1-) SEDAT SEFİL

   

 

 

 

Gündemin 12. Maddesi Uyarınca;

İhsan Oğuz Beyarslan Eğitim Köyü hakkında görüş bildirmiştir.

Yüksel Yavuz Eğitim Köyü hakkında tekrar bilgi paylaşımı yapmıştır.

 

 

 

Nedim Gül                                 Sedat Sefil                                Sami Durmuş

Divan Başkanı                           Divan Başkan Vekili               Divan Başkan Kâtibi