Sayı: 99/51

Sayın

              Vakıflar Bölge Müdürlüğü
               Adana

Vakfımızın 1998 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17 Mayıs 1999 tarihinde saat 14.00’de Adana Seyhan Otelin’de toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa tesisi senedimiz gereği ikinci toplantı ertesi gün (18 Mayıs 1999) aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Vakıflar Müdürlüğü temsilcisinin tayini için emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Adana Güçbirliği Vakıf
   Yönetim Kurulu

Gündem;

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Divan başkanlığının seçimi,

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması,

4- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası

5- Vakıf mütevelli heyetine yeni üye alınmasının görüşülmesi, şartlarının tespiti yönetim kuruluna bu konu ile ilgili yetki verilmesi,

6- Üyelerden yıllık aidat toplamakla ilgili yönetim kurulunca önerilen Vakıf tüzüğüne ilave edilecek yeni 10.5 maddesinin görüşülmesi ve oylanması,

7- Yeni maddenin kabulü halinde yıllık aidatın tespiti,

8- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış taslak bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması,

10- Dilek, temenniler ve kapanış

Adana Güçbirliği Vakfı tesis senedi yeni madde ilavesi tasarısı
Yeni Madde

Madde 10.5- Vakıf mütevelli heyet, kararıyla tespit edilecek yıllık aidata, üyelerinden toplanması.

Eki:

 

-Yönetim Kurulu Kararı -Gazete İlanı