OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TUTANAĞI 

12 MART 2016, Seyhan Oteli, ADANA

 Adana Güç Birliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, Olağan Genel kurul Toplantısı 12 Mart 2016 Cumartesi günü Seyhan Oteli Çukurova Salonunda yapıldı. Toplantıya… üyenin asaleten, …üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluğun sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

 

GÜNDEM

1.       Açılış ve yoklama

2.        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.        Vakıf Başkanının Konuşması

4.        Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi ve Başkanlık divanına yetki verilmesi

5.   Protokol konuşmaları

6.   Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

7.   Vakfın 2015 dönemi mali bilançosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

8.   Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

9.  Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

10.Mütevelli Heyet üyeliklerine yeni Üyelerin kabulü ve onanması

11. Vakfın 2016-2018 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi

12.Vakfın 2016-2018 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyenin seçimi,

13.Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen faaliyet planı okunması, görüşülmesi ve ibrası

14. Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen mali tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası

15. Öneriler ve Dilekler.

 

 

Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli heyet toplantısı kayıt ve imza işi tamamlandıktan sonra AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.

 

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

 

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Olağan Genel Kurul Toplantısı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Bilal Nadir Gök Genel kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı

 

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Suat Yahşi Divan Başkan Vekilliğine Yakup Kutluca ve Divan Kâtipliğine Muhammed Veysel Gök oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

 

Gündemin 5.maddesi Uyarınca

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin toplantıda konuşma yaptı

Büyükşehir belediye başkan vekili Ramazan Akyürek konuşma yaptı.

 

Gündemin. 6 Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök 2014-2015 dönemi faaliyet raporunu okudu. Oy birliği ile ibra edildi.

 

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2015 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu. İbrası yapıldı.

 

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca; Vakfın 2015 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı Selami Güleç tarafından okundu. İbrası yapıldı.

 

 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu:

1

AYFER KONİ

01.03.2016

2

BİRSEN AKMAN UMAY

20.01.2016

3

CÜNEYT KARAASLAN

29.02.2016

4

ERÇİN ÇITIRIK

12.01.2016

5

FİGEN S.TOKTAŞ

24.02.2016

6

MEŞERRET TAZE

26.02.2016

7

MUHİDDİN AKI

10.12.2015

8

MUSTAFA ÖNCÜL

24.02.2016

9

TUĞRUL YEĞENAĞA

20.11.2015

10

UĞUR PAKSOY

13.01.2016

11

ZELİHA HUNAY EVLİYA

10.02.2016

12

FATİH YELDAN

24.02.2016

13

MEHMET KESKİN

05.02.2016

 

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10 Maddesi Uyarınca;

 

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine gelmek isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, onandı

1

SEMİH DİZDAR

2

SİNEM ÖZKAN BAŞLAMIŞLI

3

YUNUS EMRE SEVEROĞLU

4

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

5

MUSTAFA SELEK

6

YÜKSEL CANBOLAT

7

SAMİ DURMUŞ

8

HALİL BİLMEZ

9

FARUK TAŞ

10

NEDİM GÜL

11

İSMAİL BAYSAL

12

AHMET ÇAM

13

FATİH KOCAİSPİR

14

ÖMER ÇOŞKUN

15

FARUK SALCAN

16

FEYZULLAH ÖGE

17

FARUK AYTEK

18

İBRAHİM BACAKSIZ

19

İLHAN AKBAŞ

20

DOĞAN TURGUT

21

MESUT YEŞİL

22

MUSTAFA AKDAĞ

23

NAZIM BAĞLAN

24

KAZIM KOCAMAN

25

NİYAZİ YÜKSEL

26

İLKER MEDENİ

27

ÖMER ATAMER

28

ÖMER AYGÜN

29

ÇAĞLAYAN DURMAZ

30

MAHMUT KARAHAN

31

YASİN IŞIK

32

YUSUF YENEL

 33             ÜMİT ÖZLÜ

 

Gündemin 11 Maddesi Uyarınca;

 

Vakfın 2016-2018 dönemi Yönetim Kurulu için 11  asil ve 11 yedek üyenin seçimi yapıldı kabul edildi ve ibrası yapıldı.

 

 YÖNETİM KURULU 11 ASİL ÜYE

1

BİLAL NADİR GÖK

2

YÜKSEL YAVUZ

3

SABAHATTİN YUMUŞAK

4

SÜLEYMAN BAŞ

5

B.ELÇİN YOLDAŞCAN

6

BELGİN GÜLER ÖZÇELİK

7

TÜRKAN CERRAHOĞLU

8

TAMER GÜLCAN

9

NUMAN TANSUĞ

10

MUSTAFA SELEK

11

BURHAN KAVAK

 

 YÖNETİM KURULU 11 YEDEK ÜYE

1

HASAN YILDIZ

2

MEHMET GÜVELOĞLU

3

M.ZÜBEYR YAĞCI

4

MEHMET ÇALIK

5

MUSTAFA BAŞ

6

HASAN ERDEVE

7

ALİ KARAÇALI

8

AHMET ASLAN

9

ZEYNEP ÜSTEMEL

10

ZÜBEYTŞENDUR

11

MEHMET YUVALI

 

Gündemin 12 Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2016-2018 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi yapıldı kabul edildi ve onandı.

 

DENETİM KURULU ASİL

1

İSMAİL DEMİRDÜZEN

2

MAHMUT KORKMAZ

3

MEHMET AKİF KILAÇ

4

ERCÜMENT ÖZKAN

5

SEDAT ŞİRİN

 

 

 

DENETİM KURULU YEDEK

1

İSMAİL HAKKI ÖZKAN

2

BAYRAM SERT

3

ERMAN ONATÇA

4

ABDULKERİM ARIKAN

5

HASAN AYDIN

 

Gündemin 13 Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen faaliyet planı Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

Gündemin 14 Maddesi Uyarınca

Vakfın 2016-2018 dönemi hedeflenen mali tahmini bütçesi Bilal Nadir Gök Bey tarafından okundu, görüşüldü ve ibrası yapıldı.

 

Öneri ve Dilekler maddesinde Başkan Bilal Nadir Gök bey, Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini belirtti ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti.

Divan Başkanı Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.

 

  

Suat Yahşi                              Yakup Kutluca                      Muhammed Veysel Gök

Divan Başkan                                    Divan Başkan Vekili             Divan Başkan Katibi